541-0018 – Geologická a báňská legislativa (GBL)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0018/01 2004/2005 2010/2011 2
541-0018/02 2005/2006 2009/2010 2
541-0018/03 2009/2010 2014/2015 2
541-0018/04 2004/2005 2014/2015 2
541-0018/05 2015/2016 3
541-0018/06 2016/2017 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti geologické a báňské legislativy pro geologickou práci.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět je zaměřen na právní úpravu ochrany nerostného bohatství (horní zákon) a na obecně závazné předpisy související s oblastí geologického průzkumu a otvírky přípravy a dobývání ložisek nerostů. Posluchač se seznámí s historii vývoje horního práva a jeho významem pro ochranu ložisek nerostů. Vysvětleny jsou rovněž základní instituty horního práva (nerost, ložisko nerostů, nerostné bohatství, podmínky využitelnosti zásob výhradního ložiska, instituty z oblasti ochrany ložisek nerostů a další). Pozornost je rovněž věnována problematice geologického průzkumu, geologické dokumentaci ložisek i povinnostem organizace při dobývání ložisek nerostů. Předmět je zaměřen zejména na aplikaci uvedené legislativní základny v geologické a hornické praxi.

Povinná literatura:

Makárius, R.: České horní právo-díl 1. Montanex, Ostrava, 1999. Makárius, R.: České horní právo díl 2. Montanex, Ostrava, 2000. Horní zákon a návazní předpisy.

Doporučená literatura:

Sivek, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM (2. díl, kap. 3.). MacDonell, L.J., Bates S.F. (eds.) : Natural resources policy and law. Washington, Island Press, 1993.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.