541-0021 – Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací (TKPTVP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0021/01 2004/2005 2020/2021 5
541-0021/02 2004/2005 2008/2009 6
541-0021/03 2019/2020 5
541-0021/04 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty charakterizovat a popsat jednotlivé technologie a technické prostředky používané při těžbě kapalin a plynů a hloubení vrtů jak na povrchu (vrty na ropu, plyn, vrty v hydrogeologii, inženýrské geologii, stavebnictví apod.), tak, a to především, v důlních podmínkách (jak na uhelných, tak rudných dolech). Studenti musí být schopni umět vysvětlit principy těchto technologií a na praktických příkladech dokázat ilustrovat oblast jejich použití. Studenti se naučí využít a uplatnit získané teoretické znalosti v oblasti těžby a vrtných prací a tyto praktikovat při výpočtových cvičeních i při praktické návštěvě vrtného střediska oddělení vrtání. Musí být schopni posoudit jim zadané úkoly v rámci cvičení, analyzovat je a následně pak najít vhodná řešení prezentovaná formou elaborátů. Studenti se mají v neposlední řadě naučit umět posoudit význam informací, které získávají v průběhu studia, tyto shrnout, porovnat a vybrat z nich ty, které jsou podstatné pro jejich další odborný růst.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studium tohoto předmětu je zaměřeno na tyto základní tematické okruhy – metody určování základních fyzikálních vlastností kolektorských hornin a tekutin, základy techniky a technologie těžby kapalin a plynů, intenzifikace přítoku k sondám, druhotné a terciérní těžební metody, sběr, dopravu a úpravu uhlovodíků, podzemní opravy sond, těžbu metanu formou povrchové degazace uhelných slojí, vliv těžební činnosti na životní prostředí. Část „Technologie vrtných prací“ je zaměřena zejména na tyto tematické okruhy – druhy vrtů prováděných v důlních podmínkách, způsoby jejich realizace a účely, pro které jsou hloubeny. Vrtná technika a technologické postupy používané při hloubení vrtů v podzemí – hlavní funkční celky vrtných souprav; vrtání geologicko-průzkumných a provozně-technických vrtů, bezpečnostní vrty hloubené v podzemí – degazační, odvodňovací, geotechnické vrty; velkoprůměrové vrtání v podzemí, nové technologie a technické prostředky používané při hloubení vrtů v podzemí, vrtání ponornými vrtacími kladivy, nové směry v technologii hloubení vrtů.

Povinná literatura:

Suk, M.; Ďurica, D.; et al.: Hluboké vrty v Čechách a na Moravě a jejich geologické výsledky. Gabriel, Praha 1991. ISBN 80-900332-8-8 Zeman, V.; Pinka, J.; Klempa, M.; Struna, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3. Zeman, V.; Pinka, J.; Klempa, M.; Struna, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN: 978-80-905737-0-3.

Doporučená literatura:

Bednaříková, J.; Thon, A.: Naftový průmysl na území Československa. Hodonín, 1984. Čižmář, Z.: 90 let tradice Moravské naftové doly.Moravské naftové doly, Hodonín, 2004. Ďurica, D.; Holý, M.; Suk, M.: Člověk jako geologický činitel. Moravské zemské muzeum, Brno, 2008. ISBN: 978-80-7028-331-8

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.