541-0026 – Regionální inženýrská geologie (RIG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0026/01 2005/2006 2009/2010 3
541-0026/02 2009/2010 3
541-0026/03 2009/2010 3
541-0026/04 2016/2017 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je rozvinout u studentů schopnost systémově zhodnotit kvalitu horninového prostředí vybraného území pro specifické inženýrské aplikace s využitím všech dostupných informací o území z různých zdrojů. Dovednosti z předmětu umožní využívat znalosti regionální inženýrské geologie při aplikaci v různých inženýrskogeologických průzkumech a výzkumech.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

V rámci předmětu Regionální inženýrská geologie se studenti naučí systémově využívat všech dostupných informací o horninovém prostředí při vytváření koncepčního a komplexního modelu stavby horninového prostředí v určité lokalitě či územním celku. Základní data a metodika prezentovaná studentům při výuce vychází z toho, že Regionální inženýrská geologie synteticky studuje horninové prostředí tím, že soustřeďuje dílčí poznatky o inženýrskogeologických poměrech jednotlivých horninových masívů a na jejich základě vytváří komplexní obraz prostorové a časové variability IG poměrů v jednotlivých inženýrskogeologických jednotkách vycházející z vývoje horninového prostředí (geologických procesů) a antropogenních vlivů. V průběhu výuky jsou studentům představeny jednotlivé regionální inženýrskogeologické jednotky tvořící horninové prostředí ČR.

Povinná literatura:

MATULA, M., PAŠEK, J. Regionálna inžinierska geológia ČSSR, 1. vyd., Alfa, 296 str. 1986.

Doporučená literatura:

MATULA, M. Geológia v územnom plánovaní a výstavbe. Bratislava: Príroda, 1995. 213 s.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
541-0037 RG Regionální geologie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.