541-0028 – Mineralogie a petrografie (M)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0028/00 1995/1996 1995/1996
541-0028/01 1999/2000 2009/2010 8
541-0028/02 1999/2000 2016/2017 4
541-0028/03 1999/2000 2009/2010 5
541-0028/04 1999/2000 2009/2010 6
541-0028/05 1999/2000 2009/2010 6
541-0028/06 2001/2002 2009/2010 4
541-0028/07 2002/2003 5
541-0028/08 2002/2003 2009/2010 6
541-0028/09 1999/2000 2009/2010 5
541-0028/10 1999/2000 2005/2006 4
541-0028/11 2003/2004 2009/2010 6
541-0028/12 1999/2000 2009/2010 4
541-0028/13 1999/2000 2009/2010 5
541-0028/14 2004/2005 5
541-0028/15 2004/2005 2014/2015 6
541-0028/16 2004/2005 2009/2010 5
541-0028/17 2005/2006 2009/2010 8
541-0028/18 2015/2016 5
541-0028/19 2016/2017 5
541-0028/20 2019/2020 5
541-0028/21 2017/2018 2017/2018 5
541-0028/22 2019/2020 5
541-0028/23 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení vlastností a systému klasifikace minerálů a hornin, procesů vzniku a vývoje minerálů, hornin a metod jejich výzkumu. Studenti by se měli naučit: Shrnout základní principy studia vlastností a klasifikace minerálů a hornin. Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní děje podílející se na vzniku a vývoji minerálů a hornin. Teoreticky znát základní metody výzkumu minerálů a hornin. Ilustrovat získané poznatky na příkladech popisu a využití minerálů a hornin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Morfologie krystalických látek, krystalová symetrie, vnitřní struktura krystalických látek a vzájemné zákonitosti. Chemická krystalografie, geometrický a chemický faktor vzniku struktur, izomorfie a polymorfie. Základní makrodiagnostické fyzikální vlastnosti minerálů, optické vlastnosti a jejich identifikace pomocí mikroskopie. Systematická mineralogie, klasifikační principy, systematický přehled základních zástupců prvků, sulfidů, halogenidů, oxidů a hydroxidů, nitrátů, karbonátů, sulfátů, fosfátů a silikátů. Hlavní pochody vedoucí ke vzniku minerálů a hornin v různých genetických podmínkách, genetické členění hornin (magmatické, sedimentární, metamorfované). Magmatické horniny, principy klasifikace na základě mineralogického a chemického složení. Sedimentární horniny, jejich vznik (zvětrávání, transport, sedimentace, diageneze), klasifikace klastických a cementačních sedimentů. Geneze metamorfovaných hornin, fyzikální a chemické faktory metamorfózy, přehled hlavních typů metamorfovaných hornin.

Povinná literatura:

ZAMARSKÝ, Vítězslav, Miloslava KUDĚLÁSKOVÁ a Vladimír SLIVKA. Mineralogie a petrografie. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-049-5. MACHEK, Pavel, Helena RACLAVSKÁ a Konstantin RACLAVSKÝ. Cvičení z mineralogie a petrografie: mineralogie systematická. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1990. ISBN 80-7078-040-1. MACHEK, Pavel. Cvičení z mineralogie a petrografie. I, Mineralogická krystalografie. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. CHVÁTAL, Marek. Úvod do systematické mineralogie. Praha: Silikátový svaz, 2005. ISBN 80-86821-11-0. HALDAR, S. K. a Josip TIŠLJAR. Introduction to mineralogy and petrology. Amsterdam: Elsevier, [2014]. ISBN 978-0-12-408133-8.

Doporučená literatura:

BOOTH, Basil. Horniny a minerály: nová přehledná příručka a klíč. Přeložil Veronika KRATOCHVÍLOVÁ. Praha: Volvox Globator, c1996. ISBN 80-7207-012-6. PRICE, Monica a Kevin WALSH. Horniny a minerály: nový kapesní atlas. Třetí vydání. Přeložil Patricie FRECEROVÁ. V Praze: Slovart, 2018. Nový kapesní atlas. ISBN 978-80-7529-662-7. COENRAADS, Robert Raymond. Geologie Země: velký obrazový průvodce. Přeložil Jan CEMPÍREK. Čestlice: Rebo Productions, c2007. ISBN 978-80-7234-739-1. HONS, Richard Jan. Atlas našich hornin. V Praze: Aladin agency, 2017. ISBN 978-80-906737-4-8. BERNARD, Jan Hus a Jaroslav HYRŠL, KING, Vandall T., ed. Minerals and their localities. 2nd updated ed. Praha: Granit, 2006. ISBN 80-7296-054-7.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.