541-0029 – Geologie (G)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0029/00 1997/1998 1999/2000
541-0029/01 1999/2000 2009/2010 4
541-0029/02 1999/2000 2014/2015 5
541-0029/03 1999/2000 5
541-0029/04 1999/2000 2009/2010 5
541-0029/05 1999/2000 2009/2010 5
541-0029/06 1999/2000 2009/2010 6
541-0029/07 1999/2000 2009/2010 6
541-0029/08 1999/2000 2009/2010 5
541-0029/09 1999/2000 2005/2006 6
541-0029/10 1999/2000 2009/2010 6
541-0029/11 1999/2000 2009/2010 6
541-0029/12 2001/2002 2009/2010 4
541-0029/13 2002/2003 2009/2010 7
541-0029/14 1999/2000 2009/2010 7
541-0029/15 2004/2005 2009/2010 5
541-0029/16 2004/2005 6
541-0029/17 1999/2000 2009/2010 5
541-0029/18 1999/2000 2009/2010 5
541-0029/19 1999/2000 2015/2016 5
541-0029/20 1999/2000 2015/2016 7
541-0029/21 1999/2000 2009/2010 4
541-0029/22 2006/2007 2010/2011 4
541-0029/23 2012/2013 2015/2016 5
541-0029/24 2012/2013 2015/2016 3
541-0029/25 2014/2015 2014/2015 7
541-0029/26 2015/2016 8
541-0029/27 2019/2020 7
541-0029/28 2019/2020 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - naučit studenty poznávat základní typy minerálů a hornin; - osvojení podstatných rysů stavby a vývoje Země; - pochopení geologického cyklu; - pochopení principů fungování endogenních a exogenních geologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy morfologické, strukturní, fyzikální a chemické krystalografie. Systematická mineralogie - přehled vybraných minerálů nejdůležitějších skupin systému se zaměřením na minerály horninotvorné. Systematická petrografie horniny vyvřelé, sedimentární a metamorfované, jejich vznik a klasifikace. Všeobecná geologie - zemské těleso, jeho vznik, vývoj a stavba, litosferické desky, naukou o vrstvě a souvrství, základy strukturní geologie (spojité a nespojité tektonické struktury, jejich klasifikace), základy exogenní dynamiky (zvětrávání, zvětralinový plášť, svahové pohyby, geologická činnost ledu a větru, hydrogeologické vlastnosti hornin).

Povinná literatura:

1. Bauer J., Tvrz F. (1988): Minerály. – Artia Praha, 207 s. 2. Machek P., Raclavská H., Raclavský K. (1990): Cvičení z mineralogie a petrografie. Mineralogie systematická. – ES VŠB v Ostravě, 95 s. 3. Zamarský V., Kudělásková M., Slivka V. (1990): Mineralogie a petrografie. - ES VŠB v Ostravě, 313 s. 4. Foldyna J., Grmela A. (1988): Cvičení z geologie. - ES VŠB v Ostravě, 168 s. 5. Grotzinger, J., Jordan, T.H., Press, F. and Siever, R.: Understanding Earth. W. H. Freeman and Company, New York, 2007. 6. Kumpera O., Foldyna J., Zorkovský V. (1988): Všeobecná geologie. - SNTL/Alfa, 521 s. 7. http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm 8. http://geologie.vsb.cz/PraktikaGeologie/default.htm 9. http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm

Doporučená literatura:

1. Grotzinger, J., Jordan, T.H., Press, F. and Siever, R.: Understanding Earth. W. H. Freeman and Company, New York, 2007. 2. Plummer, C. C., McGeary, D., Carlson, D. H.: Physical Geology. McGraw Hill, Boston, 2005. 3. Marschalko, M.: Engineering geology. VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Institute of Geological Engineering, 2005.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.