541-0035 – Geologická exkurze (GE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0035/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0035/02 2004/2005 2009/2010 0
541-0035/03 2006/2007 2
541-0035/04 2016/2017 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem geologické exkurze je seznámit studenty s terénními aspekty všeobecné, strukturní a regionální geologie.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Povinná literatura:

Chlupáč I. et al. (2002): Geologická minulost České republiky. 436 s. Cháb J.et al. (2007): Geologická mapa České republiky 1:500 000.ČGS Praha.

Doporučená literatura:

Cháb et al. (2008): Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. ČGS Praha.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.