541-0052 – Modelování geologických objektů (MGO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0052/01 2006/2007 5
541-0052/02 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem první části předmětu je seznámit posluchače s vybranými matematickými postupy v geovědách v kontextu s rozvojem informačních technologií, s nimiž se mohou setkat v jiných předmětech studia i v praxi. Poskytuje základy k dovednosti algoritmizovat vybrané úlohy s následnou programovou realizací jazykem VBA v prostředí MS Excel. Hlavní důraz je položen na vysvětlení podstaty vybraných numerických metod a jejich obecných vlastností. Studenti se naučí rozhodnout, která metoda je vhodná při řešení konkrétního problému. Důležitou součástí výkladu je také algoritmická implementace vybraných základních numerických metod. Druhá část předmětu se zabývá metodologií matematického zpracování dat v geovědách, základními vlastnostmi přírodních objektů a jejich modelováním, průzkumovou analýzou geodat, základy geostatistiky, interpolací funkce a učí, jak tyto pojmy chápat z teoretického i praktického hlediska. Studenti se seznámí se základními metodami získávání a analýzy geodat a osvojí si, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá vybranými matematickými postupy v geovědách v kontextu s rozvojem informačních technologií. Poskytuje základy k dovednosti algoritmizovat úlohy s následnou programovou realizací jazykem VBA v prostředí MS Excel. Zabývá se metodologií matematického zpracování dat v geovědách, základními vlastnostmi přírodních objektů a jejich modelováním, průzkumovou analýzou geodat, studiem charakteru statistické distribuce geodat, základy geostatistiky, interpolací funkce při modelování vnitřních atributů geoobjektů a principy grafického modelování geoobjektů.

Povinná literatura:

Staňková, J., Staněk, F.: Vytváření a realizace algoritmů. VŠB-TU Ostrava, 1998 Boháč, Z., Častová, N.: Základní numerické metody. VŠB-TU Ostrava, 1997, 2004. Černý, Jaroslav: Excel 2000, 2002, 2003, záznam úprava a programování maker, Grada 2004 Schejbal, C., Homola, V., Staněk, F.: Geoinformatika. Pont, Košice, 2004. (elektronická verze http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/)

Doporučená literatura:

Šťastný, Z.: Matematické a statistické výpočty v Microsoft Excelu. Computer Press, 1999 Laurenčík, Marek: Programování v Excelu 2007 a 2010 - záznam, úprava a programování maker, Grada 2011 Jacobson R.: Microsoft Excel Visual Basic – krok za krokem. Computer Press, 1996 Schejbal, C.: Matematická geologie. VŠB-TU Ostrava, 1994 Schejbal, C.: Úvod do geostatistiky. VŠB-TU Ostrava, 1996

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.