541-0053 – Základy hydrometeorologie (ZHMET)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0053/01 2006/2007 5
541-0053/02 2015/2016 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů s cílem seznámit studenty se základy meteorologie s užším zaměření na hydrologické údaje a data, měření těchto prvků a jejich využití pro hydrologické modely a následný postprocesing a vizualizace dat pomocí GIS. Výstupní znalosti, dovednosti a způsobilost: Po absolvování předmětu by měl student prokázat znalosti základních pojmů, pochopení základních procesů a jevů v atmosféře, být schopen vysvětlit meteorologické a klimatologické jevy a děje, které se v ní odehrávají. Předmět také umožňuje porozumět problematice předpovědi počasí a osvojit si způsoby získávání meteorologických dat a informací. Zejména je předmět zaměřen na data hydrologická, hydrologické pojmy a procesy. Po porozumění jednotlivých souvislostí je student schopen využívat GIS a hydrologické modely v problematice srážkoodtkového a hydrodynamického modelování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává základní představu o hydrometeorologii, což je nová moderní disciplína věd o Zemi. Zabývá se jednotlivými pochody v atmosféře, klimatickými jevy a vlivy. Užším zaměřením předmětu je využití hydrometeorologických dat pro hydrologické modely a následný postprocesing a vizualizace dat pomocí GIS.

Povinná literatura:

HRÁDEK, F., KUŘÍK, F. (2002): Hydrologie. Skriptum ČZU, Praha, 280 s. KOPÁČEK, J., BEDNÁŘ, J. (2005): Jak vzniká počasí. Skriptum UK, Praha, 226 s. STARÝ, M. (2005, 2010): Hydrologie. Učební text. Brno, CERM & FAST VUT, 213 s.

Doporučená literatura:

JANDORA, J., STARA, V., STARÝ, M. (2002): Hydraulika a hydrologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 186 s. KALVOVÁ, J., MOLDAN B. (1996): Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Skriptum UK, Praha, 161 s. KANTOR, J et al. (2003): Lesy a povodně. Praha, MŽP. 48 s. KRÁLOVÁ, H., ZVĚŘINA, Z. (2002): Vodohospodářská meteorologie a klimatologie. Skriptum FAST VUT, Brno, 152 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.