541-0057 – Nauka o Zemi (NZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0057/01 1999/2000 2009/2010 3
541-0057/02 1999/2000 2009/2010 2
541-0057/03 1999/2000 2009/2010 2
541-0057/04 1999/2000 2009/2010 3
541-0057/05 1999/2000 2009/2010 4
541-0057/06 1999/2000 2009/2010 4
541-0057/07 1999/2000 2009/2010 2
541-0057/08 2001/2002 2009/2010 2
541-0057/09 1999/2000 2009/2010 2
541-0057/10 1999/2000 2009/2010 4
541-0057/11 2003/2004 2009/2010 2
541-0057/12 2004/2005 2015/2016 2
541-0057/13 1999/2000 2015/2016 3
541-0057/14 1999/2000 2008/2009 3
541-0057/15 2009/2010 2014/2015 2
541-0057/16 2009/2010 2016/2017 3
541-0057/17 2014/2015 2015/2016 3
541-0057/18 2015/2016 3
541-0057/19 2016/2017 3
541-0057/20 2017/2018 2017/2018 3
541-0057/21 2019/2020 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto předmětu je schopnost studentů: - popsat vznik vesmíru, sluneční soustavy a Země; - popsat zemské těleso a vysvětlit teorii litosférických desek; - chápat a definovat základní endogenní a exogenní procesy; - identifikovat vzájemnou interakci mezi nimi; - klasifikovat a definovat různé přírodní katastrofy; - pochopit princip jednotlivých metod průzkumu Země.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje základní informace o endogenních a exogenních dějích probíhajících na planetě Zemi. Seznamuje studenty s hlavními názory na vznik a vývoj vesmíru, sluneční soustavy, popisuje základní objekty vesmíru. Stručně informuje o složení zemského tělesa, vysvětluje geologický čas, geologický cyklus, vnitřní a vnější geologické procesy, tektonické hypotézy a teorii litosférických desek. Stručně seznamuje studenty se základními typy hornin, jejich genezí, primárními a sekundárními strukturami. Zabývá se popisem hydrosféry, pohybem vody, hydrologickou bilancí a základními ději v hydrosféře. Popisuje složení atmosféry, přírodní děje probíhající v atmosféře, počasí a globální oteplování. Vysvětluje vzájemnou interakci mezi zemskou kůrou, hydrosférou, atmosférou a biosférou. Zabývá se postavením člověka vzhledem k mimořádným přírodním jevům a katastrofám. Popisuje procesy vedoucí ke vzniku katastrofických událostí jako je zemětřesení, vulkanické erupce, sesuvy, důlní otřesy, atmosférické katastrofy, povodně a další. Informuje o základních metodách průzkumu Země, DPZ, GPS, GIS a v neposlední řadě informuje o těžbě nerostných surovin ve spojení s problémy životního prostředí.

Povinná literatura:

Výukový multimediální text "Nauka o Zemi pro technické obory" je dostupný na internetové adrese http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm nebo na DVD u přednášejícího.

Doporučená literatura:

Jakeš, P. (1984): Planeta Země. Mladá fronta, Praha, 413 s. Hofrichterová, L. (2003) Nauka o Zemi. VŠB-TU Ostrava, Regionální centrum celoživ. vzdělávání, Ostrava, 71 s+CD. Zamarský, V., Kumpera, O. (1996): Nauka o Zemi a přehled technologií jejího využití. Skripta Ostrava, VŠB - TU Ostrava, 109 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.