541-0099 – Geoekologie (GE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0099/01 2000/2001 2009/2010 5
541-0099/02 2002/2003 2009/2010 2
541-0099/03 2005/2006 3
541-0099/04 2006/2007 2013/2014 9
541-0099/05 2009/2010 2015/2016 3
541-0099/06 2009/2010 3
541-0099/07 2011/2012 2013/2014 6
541-0099/08 2016/2017 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Využití znalostí a aplikace zákonitostí z geochemického chování prvků v zemské kůře do oblastí ovlivněných antropogenní činností. Pochopení pravidel chování rizikových prvků během termických procesů při zpracování odpadů. Identifikace zon kontaminace v okolí skládek a starých zátěží pomocí geochemických modelů (SURFER).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Geoekologie reprezentuje mezioborovou vědní disciplinu, která se zabývá poznáním vztahů mezi člověkem a prostředím. Vychází ze znalosti vlastností přirozeného geo-ekosystému, které jsou ovlivněny a přetvářeny činností člověka. Geoekologie je orientována na problematiku: geochemického pozadí, sanaci starých ekologických zátěží, látkové bilance významných prvků a metod setrvale udržitelného rozvoje. Nejčastěji jsou využívány metody chemické analýzy, geostatistika a modelování.

Povinná literatura:

Bielan P., Juchelková D., Raclavská H., Koppe K (2004): Odpady a jejich místo v lidském životě. VSB – TU Ostrava, ISBN 80-248-0649-5 Juchelkova D., Raclavská H. (2004): Odpady a jejich místo v lidském životě. VŠB – Technická univerzita Ostrava, ISBN 80-248-0649-5 (88 s.) Raclavský K., Raclavská H., Matýsek D.(2005): Ochrana půd. Učební texty, CD ROM. VŠB – TU Ostrava. Kuraš M. et al. (2008): Odpadové hospodářství. Ekomonitor Praha, 978-80-86832-34-0, 1-152. Fiedor J. (2012): Odpadové hospodářství I. VŠB – TU Ostrava, ISBN 978-80-248-2573-1, 1-128

Doporučená literatura:

Matějů V. (2006): Kompendium sanačních technologií. ISBN 80-86832-15-5 , 1-280

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.