541-0111 – Ekonomika nerostných surovin (ENS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0111/01 2004/2005 2009/2010 5
541-0111/02 2004/2005 4
541-0111/03 2009/2010 4
541-0111/04 2016/2017 4
541-0111/05 2019/2020 4
541-0111/06 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ekonomické souvislosti základních báňských aktivit (geologický průzkum, osvojování ložiska a úprava vydobytém suroviny) a jejich vliv na ekonomiku dobývání ložisek. Vnější vlivy (vývoj cen na surovinových trzích, legislativní změny a změny technologií aj.) a dobývání ložisek. Ekonomické hodnocení vytěžitelných zásob ložisek nerostů, analýza investic do průzkumu a těžby ložisek nerostů z pohledu jejich ekonomického hodnocení a oceňování bánských podniků a ložisek nerostů. V přednáškách jsou rovněž vysvětleny i další otázky ekonomiky nerostných surovin, jako na příklad pozice státu v oblasti nerostných surovin, otázky legislativní základny, ale také problémy cenových vývojů surovin, úloha organizací účastnících se průzkumu a těžby nerostných surovin,surovinová a energetická politika, mezinárodní organizace a surovinová politika.

Povinná literatura:

SIVEK, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM. MALEČKOVÁ, V., SIVEK, M., JIRÁSEK, J: Vybrané příklady z ekonomiky nerostných surovin. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. VANĚČEK, M.: Úvod do ekonomiky nerostných surovin pro ložiskové geology. ČSALG, 2018, 89 s. Thomas, L.: Coal Geology. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. 385 pp.

Doporučená literatura:

Nová Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů.2017, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha. Státní energetická koncepce České republiky. 2014, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Praha. KARPÍŠEK J.: Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. Vys. Škola ekonomická Praha, Praha 2002. Mineral Commodity Summaries : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.