541-0122 – Geologie (GEO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0122/01 2014/2015 5
541-0122/02 2016/2017 5
541-0122/03 2019/2020 5
541-0122/04 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je osvojení podstatných rysů stavby a vývoje Země, pochopení geologického cyklu a principů fungování endogenních a exogenních geologických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Geologie - její disciplíny, cyklus geologických procesů, vnitřní a vnější geologické procesy, hypotéza vzniku Země a geotektonické hypotézy, stavba a složení zemského tělesa, teorie litosférických desek, vrstva a souvrství - zákonitost ve vrstevním sledu, úvod do stratigrafie. Čas v geologii, základní stratigrafické zákony. Sekundární struktury. Spojité struktury – flexury a vrásy, zlomy a jejich klasifikace, příkrovová stavba, pukliny a kliváž, magmatismus vulkanismus, pyroklastika, doprovodné sopečné jevy, metamorfóza - struktury metamorfitů, exogenní dynamika, zvětrávání, svahové pohyby, geologická činnost vody, krasové jevy, geologická činnost ledovců.

Povinná literatura:

Kumpera, O. a kol. (1988): Všeobecná geologie, SNTL Praha. Cháb, J. a kol. (1983): Desková tektonika, Knihovna ÚÚG Praha. http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm FOLDYNA J., GRMELA A.(1988): Cvičení z geologie. - ES VŠB v Ostravě, 168 s. Grotzinger J. et al. (2007): Understanding Earth, 5th edition, W.H. Freeman and Company.

Doporučená literatura:

ZAMARSKÝ V., KUDĚLÁSKOVÁ M., SLIVKA V. (1990): Mineralogie a petrografie. - ES VŠB v Ostravě, 313 s. JELÍNEK, J.: http://geologie.vsb.cz/jelinek/nauka.htm MARSCHALKO, M. a kol.: http://geologie.vsb.cz/geologie/default.htm

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.