541-0126 – Technika služeb turismu (TST)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0126/01 2015/2016 2020/2021 5
541-0126/02 2017/2018 5
541-0126/03 2017/2018 2017/2018 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Identifikovat a definovat druhy služeb používaných v cestovním ruchu, propojit legislativu v CR a její aplikaci v právních vztazích mezi cestovní kanceláří a účastníky cestovního ruchu. Znát zásady reklamy a propagace při přípravě akce cestovního ruchu, aplikovat zásady ekonomické rozvahy a následného vyhodnocení při práci cestovních kanceláří.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se seznámí s podstatou a systémem cestovního ruchu, s jednotlivými druhy a formami. Předmět dává informace o charakteru a o zvláštnostech služeb v oblasti CR i o různých druzích základních i doplňkových služeb v CR jako jsou služby cestovních kanceláří a agentur, služby dopravy silniční, železniční, letecké a lodní, ale také služby ubytovací a stravovací, služby pojišťovací, služby lázeňských zařízení a celní, devizové a vízové povinnosti při realizaci CR. Cílem je, aby studenti získali přehled o jednotlivých službách v cestovním ruchu (základních i doplňkových), seznámili se s jejich podstatou a zvláštnostmi. Předmět obsahuje základní informace o právních vztazích v oblasti cestovního ruchu. Cílem je rovněž vybavit studenty základními dovednostmi k poskytování jednotlivých služeb cestovního ruchu a také podnítit rozvoj jejich řídících a organizačních schopností.

Povinná literatura:

Hesková, M.: Cestovní ruch pro vyšší odborné a vysoké školy. Fortuna Libri (ČR), 2010, 216 s. ISBN 978-80-7373-107-6 Štěpánková H.: Technika služeb cestovního ruchu. Sylabus, VŠB-TU Ostrava 2010, 54 s. Dostupné z: Orieška, J. Kongresový cestovní ruch. Praha: Idea Servis, 2008, 140 s. ISBN 978-80-8055-516-0 Indrová, J.: Cestovní ruch (základy). V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, 118 s. ISBN 978-80-245-1252-5 Malá, V.: Základy cestovního ruchu. Praha: Oeconomica, 2002, 100 s. ISBN 80-245-0439-1 Pavlák, M., Ježek, J., Jakubíková, D.: Cestovní ruch. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 1995, 268 s. ISBN 80-7082-185-X. Kunešová, E., Nedvědová, A.: Technika cestovního ruchu. Praha: Grada Publishing, 1992. ISBN 80-85623-32-3

Doporučená literatura:

SCHEJBAL, C. Optimalizace produktů cestovního ruchu. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2011. 132 s. ISBN 978-80-87179-11-6. INDROVÁ, J. Cestovní ruch (základy). V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. 118 s. ISBN 978-80-245-1252-5 ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. Praha: Idea Servis, 1999. 245 s. ISBN 80-85970-27-9 ORIEŠKA, J., MELICHÁREK, M. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 5. čes., upr. vyd. Praha: Idea servis, 1999. 153 s. ISBN 80-85970-30-9.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.