541-0128 – Geomontánní turismus (GMT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0128/01 2015/2016 2020/2021 5
541-0128/02 2017/2018 5
541-0128/03 2017/2018 2017/2018 5
541-0128/04 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit se pracovat s literaturou a informačními materiály, definovat, popsat a analyzovat montánní a technické památky, přírodní zajímavosti a seznámit se s pojmem báňské dědictví, aplikované na země střední Evropy, se základními pojmy montánního turismu, s realizaci a způsobem prezentace montánního turismu v nových destinacích a s místy, kde je montánní turismus úspěšně realizován. Interpretace získaných informací formou projevu před skupinou osob umožní studentům aplikovat poznatky z výuky do seminární práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti si osvojí charakteristiku montánního turismu, také popis a hodnocení montánní krajiny a objektů pro turismus. Budou seznámeni s charakteristikou jednotlivých typů montánních objektů, jak pečovat a ochraňovat montánní objekty, jak popisovat montánní archeologii. Dozví se o historii hornictví na území Evropy, Česka a Slovenska. Předmět je zacílen na charakteristiku a popis hornických a hutnických technologii, a také popis vybraných montánních památek nacházejících se na listině světového dědictví UNESCO. Cílem je rovněž seznámit studenty s charakteristikou montánních památek v České republice a na Slovensku, také příklady montánního turismu v ČR, a charakteristikou vybraných hornických muzeí, skanzenů, naučných stezek a důlních děl.

Povinná literatura:

1. Schejbal, C.: Montánní turismus. VŠB-TU Ostrava 2016, 182 s. ISBN: 978-80-248-4019-2 2. Rybár, P.: Banský turizmus (Mining tourism), Technická univerzita v Košicích. Košice, 2013, 90 s. 3. Hronček, P., Rybár, P., Weis, K.: Montánny turizmus – Kapitoly z antropogénnej geomorfológie. – Skriptum, TU Košice, Fakulta BERG, Ústav geoturizmu, Košice, 2011, 96 s. 4. Černý, I.: Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava: Anagram, 2003, 564 s. ISBN 80-7342-016-3 5. Kafka, J.: Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: DIAMO, 2003, 648 s. ISBN 80-86331-67-9 6. Zámora, P., Baláž, J., Čech, F., Ilavský, J., Herčko, I., Sombathy, L. Dejiny baníctva na Slovensku. Diel 1; Zvaz hutníctva, ťažobného priemyslu a geologie SR, Košice: Banská agenturá, 2003, 327 s. ISBN 80-968621-4-6 7. Zámora, P. a kol.: Dejiny baníctva na Slovensku. Diel 2; Zvaz hutníctva, ťažobného priemyslu a geologie SR, Košice, 2004, 303 s. ISBN 80-968621-4-6

Doporučená literatura:

1. Rybár, P., Molokáč, M. a Kovács, K.Z.: Hornouherská banská cesta/ Upper Hungarian Mining Route. Vyd. Milagrossa Kft. Miskolc, Maďarsko, 2012, 224 s. 2. Vědecký časopis: Geoturystyka/Geotourism – wydawane przez Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, wspólnie z Wydziałem Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. ČERNÝ, I. Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru. Ostrava: Anagram, 2003. 564 s. ISBN 80-7342-016-3 KAFKA, J. Rudné a uranové hornictví České republiky. Ostrava: DIAMO, 2003. 648 s. ISBN 80-86331-67-9

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.