541-0130 – Vedlejší energetické produkty (VEP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0130/01 2015/2016 3
541-0130/02 2016/2017 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání informací o chemickém složení vedlejších energetických produktů a jejich vlastnostech z hlediska jejich dalšího možného využití. Klasifikace, identifikace klíčových parametrů, posouzení a rozhodování na základě získaných informací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá hodnocením vlastností vedlejších energetických produktů (VEP) ve vztahu k jejich dalšímu využití, nebo ukládání. Základem je znalost základních chemických a fyzikálních vlastností fosilních paliv i biopaliv (chemické složení majoritních prvků, stopových prvků, způsobu vazby prvků, zrnitostního složení, vlhkosti), které spolu s technologickým procesem ovlivňují vlastnosti VEP. Součástí předmětu jsou i legislativní požadavky na hodnocení VEP včetně standardizovaných metod stanovení.

Povinná literatura:

Fečko P., Kušnierová, M., Lyčková B., Čablík V., Farkašová A. (2003): Popílky. 1.vyd. Ostrava: VŠB-TUO, ISBN 80-248-0327-5, 1-187 Straka F. (2003): Bioplyn, GAS s.r.o., Říčany, ISBN 80-7328-029-9, 1-679 www.vsb.cz/KE/vyuka

Doporučená literatura:

Hartmann S. (2014): Technologické množnosti využití popílků. VŠB - TU Ostrava, 1-103.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.