541-0136 – Zpracování a využití hydrogeologických dat v praxi (ZVHD)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0136/01 2017/2018 3
541-0136/02 2017/2018 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je studentům představit počítačové programy z oblasti hydrogeologie, hydrogeochemie a podzemní hydrauliky z hlediska jejich využití při zpracování reálných hydrogeologických dat a následně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních pojmů důležitých pro hydrogeologické a hydrogeochemické modelování podzemních vod. Příprava a tvorba modelů. Chemické, fyzikální a matematické modelování v programech Surfer, WellCAD, Modflow, Phreeqc, AquaChem, ArcGIS apod. Metodický postup – úvod do problému, tvorba koncepčního modelu, vstupní data, výběr programu, zpracování dat a realizace modelu. Příklady aplikací a využití v analýzách rizik.

Povinná literatura:

Pitter P. (1999): Hydrochemie. VŠCH Praha Zeman, Josef. Přírodní karbonátové systémy. 1. vyd. Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, Brno, 2002. 160 s. Scientia. ISBN 80-86258-37-8. Šráček O., Kuchovský T.: Základy hydrogeologie Vydavatelství MU Brno, 2003, ISBN 80 -210 -3146 -8, 186 s. Homola V., Grmela A. Geologie kapalin a plynů. - 2. část. Hydrogeologie. - 2. díl Skripta VŠB Ostrava, 1991, ISBN 80-7078-093, 179 s. Krásný J. et al.: Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Vydavatelství České geologické služby, 2012, ISBN 978-80-7075-797-0, 1143 s.

Doporučená literatura:

Analytické modely. www.epa.gov./ada www.scisoftware.com/products/phreeqe

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.