541-0137 – UNESCO památky (UNS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Dominik Niemiec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0137/01 2017/2018 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je pochopení důvodů, klasifikace a významu UNESCO památek jako vybraného světového kulturního dědictví a přírodního bohatství Země. Cílem je také získání přehledu o nejvýznamnějších UNESCO památkách ČR ale také zahraničních lokalit. Porozumění tohoto základního systému a přehledu UNESCO památek umožní získat studentům znalosti, které pak budou moci aplikovat při průvodcovských činnostech na geoturistických a montánních lokalitách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni s popisem základní struktury instituce UNESCO. Rovněž s klasifikací UNESCO památek pro kulturní dědictví, i klasifikací přírodního bohatství dle systému UNESCO. Dozví se o principech a zásadách výběru památek UNESCO. Předmět je zacílen na popis UNESCO památek, jak kulturních UNESCO památek v ČR, tak i přírodních parků a krajinných oblastí UNESCO v ČR. Dále budou studenti seznámeni s popisem jak užšího výběru UNESCO památek v Evropě, tak i užšího výběru přírodních parků a krajinných oblastí v Evropě. Získají přehledný výběr UNESCO památek ve zbývajících světadílech. K předmětu bude ukázková aplikace získaných poznatků na jedné případové studii.

Povinná literatura:

KUČOVÁ, Věra. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha: Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2009. Odborné a metodické publikace (Národní památkový ústav). ISBN 978-80-87104-52-1. NOVÁKOVÁ, Marcela, Daniel KOLLÁR a Olivér KOVÁCS. Památky UNESCO střední Evropy: Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Praha: Reader's Digest, 2013. ISBN 9788074062209. DVOŘÁČEK, Petr. České památky UNESCO. Praha: Fragment, 2008. ISBN 8025307549.

Doporučená literatura:

KAROLCZUK-KĘDZIERSKA, M. UNESCO: poklady kultury: poklady přírody. Přeložil Jakub MRÓZEK. Brno: Educa Kids, 2016. ISBN9788027000241 JENÍK, J. Biosférické rezervace České republiky: příroda a lidé pod záštitou UNESCO. Praha: Empora, 1996. ISBN 8085779315 MALLOTOVÁ, H. Přírodní parky: krajinné oblasti a přírodní ráje pod záštitou UNESCO. V Praze: Euromedia Group, 1999. ISBN 9788071769071

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.