541-0203 – Důlní geologie a výpočet zásob (DGVZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0203/01 1999/2000 2009/2010 4
541-0203/02 2004/2005 2009/2010 4
541-0203/03 2004/2005 2015/2016 5
541-0203/04 2003/2004 5
541-0203/05 2004/2005 2009/2010 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů v oblasti důlní geologie a výpočtů zásob

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Lidská společnost a ložiska nerostných surovin. Ložisko jako objekt geologického průzkumu a těžby, informace o ložiscích a otázky jejich zpracovávání a vyhodnocování. Průzkum ložisek nerostných surovin, jeho projektování a řízení v různých etapách osvojení ložiska. Zásady vedení geologické-technické dokumentace ložisek nerostných surovin. Zásady a cíle vzorkování ložisek nerostných surovin. Zásoby ložisek nerostných surovin, geologické a ekonomické modely ložisek, struktura zásob a metody jejich odvození, evidence, bilance a hospodaření se zásobami, úloha a význam zásob v procesu průzkumu, těžby a likvidace ložisek nerostných surovin. Horní zákon a návazné předpisy ve vztahu k důlní geologii, hlavní úkoly a způsoby řízení geologické služby.

Povinná literatura:

Bohmer, M. - Kužvart, M.: Vyhĺadavanie a prieskum ložísk nerastných suroví. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladatelstvo, 1993, s 495. Sivek, M.: Zásoby ložisek nerostů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2006. 174 s. + CD-ROM. Horní zákon a soubor návazných zákonů a vyhlášek.

Doporučená literatura:

Peters W.C.: Exploration and mining geology. 2nd edn., John Wiley, New York, 1987. Nieć, M.: Geologia kopaliana. -Warszawa, Wydawnictwa geologiczne, 1982, s 488. Horní zákon a soubor návazných zákonů a vyhlášek United States Geological Survey (USGS) : International Mineral Statistics – States : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/ Mineral Commodity Summaries : http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.