541-0211 – Ložiska kaustobiolitů (LK)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0211/00 1999/2000 2009/2010 0
541-0211/01 1999/2000 2005/2006 8
541-0211/02 1999/2000 2009/2010 8
541-0211/03 2005/2006 5
541-0211/04 2009/2010 5
541-0211/05 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešet konkrétní otázky ložisek kaustobiolitů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Teorie vzniku ložisek kaustobiolitů. Uhlotvorba, ropotvorba a parametry prouhelňování a bituminace. Fyzikální a chemické vlastnosti kaustobiolitů, chemicko-technologické klasifikace hnědého a černého uhlí. Geologie ložisek uhlí a její základní pojmy (primární a sekundární struktury, cyklická sedimentace změny uhelné hmoty, anomální jevy v uhelných pánvích). Klasifikace uhelných pánví a prostředí jejich vzniku, identifikace a korelace uhelných slojí. Geologie ložisek přírodních uhlovodíků a jejich základní pojmy (prvky a režim ložiskových pastí, typy ložiskových pastí, podzemní zásobníky). Geologie fosilních paliv České republiky. Geologie světových ložisek fosilních paliv. Zásoby fosilních paliv a prognózy jejich vývoje.

Povinná literatura:

DOPITA, M., HAVLENA, V., PEŠEK, J.: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL/ALFA, 1985, 264 s. PEŠEK, J., SIVEK, M.: Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky.Praha, Česká geologická služba, 2012, 199 s.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, P.: Ložiska kaustobiolitů (Uhelně petrografické praktikum). Ostrava, VŠB Ostrava, 1990, 163 s. THOMAS, L.: Coal Geology. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. 385 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.