541-0212 – Ložiska nerostných surovin (LNS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0212/01 1999/2000 2009/2010 4
541-0212/02 1999/2000 2009/2010 3
541-0212/03 2002/2003 2016/2017 4
541-0212/04 2003/2004 2009/2010 4
541-0212/05 2004/2005 5
541-0212/06 2006/2007 5
541-0212/07 2009/2010 5
541-0212/08 2009/2010 2009/2010 5
541-0212/09 2009/2010 2009/2010 5
541-0212/10 2016/2017 5
541-0212/11 2019/2020 5
541-0212/12 2018/2019 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti ložisek nerostů pro geologickou práci. Cílem cvičení je formou testu zopakovat a doplnit znalosti o nejdůležitějších využívaných nerostech a dále naučit studenty získávat, kriticky analyzovat, zpracovávat a prezentovat informace týkající se ložisek nerostů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchač se seznámí s významem nerostných surovin pro ekonomiku státu, s vymezením pojmů nerost, ložisko nerostů a nerostná surovina, ale i s faktory, které ovlivňují význam ložisek. Obsahem předmětu je i mineralogické a petrografické složení ložisek nerostů, jejich struktury a textury. Vysvětleny jsou zásady klasifikace ložisek nerostů.a geologické podmínky vzniku ložiskových akumulací, geneze ložisek nerostných surovin a jejich morfologie. Obsahem přednášek je rovněž přehled základních průmyslových typů ložisek rud, nerud a kaustobiolitů. Podrobně se posluchač seznámí s problematikou a významem klasifikace zásob i s metodami výpočtu zásob ložisek nerostů a vztahem výpočtu zásob a osvojování ložisek nerostů. Obsahem přednášek jsou i otázky spojené s evidencí a bilancí zásob ložisek nerostů.

Povinná literatura:

JIRÁSEK J.,SIVEK, M., LÁZNIČKA, P. Ložiska nerostů. Anagram, Ostrava, 2010. ISBN 978-80-7342-206-6. . STARÝ, J.(ed.) Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny 2017. Česká geologická služba, Praha, 2017, 382 s.ISBN 978-80-7075-932-5. VANĚČEK, M. (ed.) Nerostné suroviny světa: Rudy a nerudy. Academia, Praha, 1995, 543 s. ISBN 80-200-0290-1.

Doporučená literatura:

HAVELKA, J., ROZLOŽNÍK, L. Ložiska rud. SNTL, Praha, 1990. 392 s. ISBN 80-03-00506-X. KRAUS, I., KUŽVART, M. Ložiska nerud. Praha, SNTL/ALFA, 1987. 232 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.