541-0214 – Ložiska rud a nerud (LRN)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0214/00 1999/2000 1999/2000
541-0214/01 1999/2000 2010/2011 8
541-0214/02 1999/2000 2005/2006 8
541-0214/03 1999/2000 5
541-0214/04 2009/2010 5
541-0214/05 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešit konkrétní problémy geologie ložisek rud a nerud.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vymezení pojmu ruda a rudní ložisko a klasifikace rudních ložisek. Časové a prostorové zákonitosti lokalizace rudných ložisek v zemském korovém obalu, metalogenetické členění České republiky. Ložiska kovů skupiny železa, ložiska těžkých neželezných kovů,ložiska lehkých neželezných kovů, ložiska vzácných těžkých neželezných kovů. Ložiska drahých a radioaktivních kovů a problematika ložisek stopových prvků a vzácných zemin. Vymezení pojmu ložiska nerud, technickoekonomická klasifikace nerudních ložisek. Stavební suroviny a jejich ložiska v České republice.Suroviny chemického a potravinářského a jejich ložiska. Průmyslové suroviny a jejich ložiska Drahé kameny a jejich ložiska.

Povinná literatura:

HAVELKA, J., ROZLOŽNÍK, L.: Ložiska rud, SNTL, Praha 1990 KRAUS I., KUŽVART M.: Ložiska nerud, Praha 1987, SNTL/ALFA JIRÁSEK, J., SIVEK, M.: Ložiska nerostů. Ostrava, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

STARÝ, J. (ed.): Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny (stav 2013). Praha: Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí, 2014. USGS Minerals Yearbook: Commodity Statistics and Information. Available at www:http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.