541-0234 – Zřizování a provoz PZP (PZP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0234/01 1999/2000 2009/2010 5
541-0234/02 2005/2006 6
541-0234/03 2009/2010 6
541-0234/04 2016/2017 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty vytypovávat vhodné struktury pro podzemní uskladňování, připravit vhodné projekty jak ve stádiu předprojektové přípravy, tak v projektové fázi. Dále je cílem naučit studenty navrhnout vhodný režim provozu PZP a jeho monitoring, ekonomicky zhodnotit provoz a určit vliv provozu PZP na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Typy podzemních zásobníků plynu, metodika průzkumu vhodných struktur a jejich hodnocení, funkce a význam PZP v systému plynárenské rozvodné sítě, projektování výstavby PZP ve vhodných strukturách, výpočty základních parametrů, stanovení režimu provozu PZP a jeho kontrola, modelování činnosti PZP, ekonomické aspekty provozu a vliv na životní prostředí.

Povinná literatura:

Kolektiv autorů: Plynárenství 1847 – 1997. Praha, 1997 NOVÁK, R. : Kronika plynárenství. MILPO, Praha, 1997 BUJOK, P., BITTNER, R., DORDA, P.: Těžba a vtlačování tekutin (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994 BUJOK, P., STANĚK, J.: Vliv provozu podzemních zásobníků plynu na životní prostředí. Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1994 BUJOK, P., GRMELA, A.: Hydrodynamické zkoušky a výzkum sond. VŠ skripta, VŠB Ostrava, 1992 OBRUČA, M., BUJOK, P.: Metody zvyšování propustnosti kolektorských vrstev (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB-TU Ostrava, 1995

Doporučená literatura:

KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání - multimediální výukový text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. Dostupné: http://geologie.vsb.cz/TECHHLDOB/index.htm

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.