541-0255 – Metodologie geologického průzkumu (MGP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Miloš Duraj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0255/01 1996/1997 2008/2009 4
541-0255/02 1999/2000 5
541-0255/03 2009/2010 5
541-0255/04 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studiem obecných metodologických problémů a otázek, přehledem teoretických základů a praktických postupů v metodologii geologického průzkumu, získává student základní dovednosti pro řešení konkrétních úkolů z praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu je pozornost věnována: - hlavním problémům geologického průzkumu, - základům ložiskového, hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu, - jednotlivým metodám využívaných v praxi, - zpracování projektu geologických prací.

Povinná literatura:

Schejbal, C.: Metodologie geologického průzkumu. Košice: Vienala, 2003 .

Doporučená literatura:

Schejbal, C.: Projektování průzkumu. Ediční středisko VŠB, Ostrava, 1994 Schejbal, C.: Optimalizace průzkumu. Ediční středisko VŠB-TU, Ostrava, 1996

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.