541-0262 – Ekonomika nerostných surovin (ENS)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0262/01 1999/2000 2016/2017 4
541-0262/02 1999/2000 2009/2010 4
541-0262/03 1999/2000 2009/2010 5
541-0262/04 2003/2004 2009/2010 5
541-0262/05 2004/2005 5
541-0262/06 2005/2006 5
541-0262/07 2005/2006 2009/2010 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat úpravy a řešení konkrétních problémů ekonomiky nerostzných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Ekonomické souvislosti základních báňských aktivit geologický průzkum, osvojování ložiska a úprava vydobytém suroviny) a jejich vliv na ekonomiku dobývání ložisek. Vnější vlivy (vývoj cen na surovinových trzích, legislativní změny a změny technologií aj.) a dobývání ložisek. Ekonomické hodnocení vytěžitelných zásob ložisek nerostů, analýza investic do průzkumu a těžby ložisek nerostů z pohledu jejich ekonomického hodnocení a oceňování bánských podniků a ložisek nerostů. V přednáškách jsou rovněž vysvětleny i další otázky ekonomiky nerostných surovin, jako na příklad pozice státu v oblasti nerostných surovin, otázky legislativní základny, ale také problémy cenových vývojů surovin, úloha organizací účastnících se průzkumu a těžby nerostných surovin, surovinová a energetická politika, mezinárodní organizace a surovinová politika.

Povinná literatura:

Sivek, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM. Gocht, W.R.-Zantop, H.-Eggert, R.G.: International Mineral Economics. New York, Berlin, Heidelberg, Spring - Verlag, 1988, 271 p. Malečková, V., Sivek, M., Jirásek, J: Vybrané příklady z ekonomiky nerostných surovin. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012.

Doporučená literatura:

Karpíšek J.: Oceňování báňských podniků a ložisek nerostů. Vys. Škola ekonomická Praha, Praha 2002. Runge I.C.: Mining Economics and Strategy. Society for Mining, Metallurgy, and Exploration Inc., 1998.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.