541-0274 – Suroviny a jejich využití (SJV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0274/00 1995/1996 1995/1996
541-0274/01 1996/1997 2009/2010 3
541-0274/02 1996/1997 2009/2010 4
541-0274/03 2001/2002 2009/2010 3
541-0274/04 2002/2003 2009/2010 3
541-0274/05 1999/2000 2009/2010 4
541-0274/06 2005/2006 2009/2010 6
541-0274/07 2005/2006 4
541-0274/08 2019/2020 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byl schopen je aplikovat v praktických činnostech. Absolvent rovněž získá schopnost částečně analyzovat, kategorizovat a klasifikovat hlavní požadavky vyplývající z oblasti nerostných surovin a jejich využití pro geologickou práci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní pojmy oblasti nerostné suroviny. Rudní suroviny - nerosty a využití. Nerudní suroviny - nerosty a využití. Energetické suroviny - nerosty a využití. Základní technologie: metalurgie železa, anorganická pojiva, barviva a pigmenty, výroba skla a keramiky, petrurgická výroba, zpracování drahých a dekoračních kamenů, zpracování ropy a zemního plynu.

Povinná literatura:

Jirásek, J., Vavro, M.: Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR & Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008. Dostupné též na http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/

Doporučená literatura:

Jirkovský, R., Tržil, J., Mažáriová, G.: Abeceda chemických prvků. 2. vyd. Bratislava: Alfa, 1985 Earnshaw, A., Greenwood, N. N.: Chemistry of the elements. 2nd edition, Butterworth-Heinemann, 1997 Greenwood, N. N., Earnshaw, A.: Chemie prvků. Svazek I. Praha: Informatorium, 1993 Greenwood, N. N., Earnshaw, A.: Chemie prvků. Svazek II. Praha: Informatorium, 1993 Hlaváč, J.: Základy technologie silikátů. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1981

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.