541-0277 – Počítačové praktikum (PP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0277/01 1999/2000 2009/2010 4
541-0277/02 1999/2000 2009/2010 2
541-0277/03 1999/2000 2009/2010 2
541-0277/04 1999/2000 2014/2015 3
541-0277/05 2015/2016 2
541-0277/06 2016/2017 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy operačních systémů, počítačových sítí, s vytvářením textů v textovém editoru a s vytvářením tabulek a grafů v tabulkovém kalkulátoru, se kterými se mohou setkat v jiných předmětech studia a v praxi.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Algoritmus – procesor – počítač. Hardware a software osobního počítače. Vývoj operačních systémů – MS DOS, MS Windows. Počítačové sítě – Internet a jeho služby, World Wide Web. Vytváření textů v textovém editoru MS Word. Vytváření tabulek a grafů v programu MS Excel.

Povinná literatura:

Staňková J., Staněk, F. (1998): Vytváření a realizace algoritmů. Skriptum, 1. vyd., Ostrava, VŠB - TU,110 s. Aktuální počítačová literatura k MS Windows, MS Word a MS Excel.

Doporučená literatura:

Schejbal, C., Homola, V., Staněk, F.: Geoinformatika. - Pont, Košice, 2004. http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.