541-0306 – Dějiny evropských států (DES)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuMgr. Věra Vahalíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0306/00 1998/1999 1998/1999
541-0306/01 1999/2000 2009/2010 2
541-0306/02 1999/2000 2009/2010 2
541-0306/03 1999/2000 2009/2010 3
541-0306/04 2009/2010 2014/2015 3
541-0306/05 2015/2016 2017/2018 5
541-0306/06 2016/2017 2017/2018 5
541-0306/07 2018/2019 5
541-0306/08 2017/2018 2017/2018 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem evropských států od pozdního pravěku až po současnost. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili popsat a definovat jednotlivá časová období vývoje evropské společnosti, uspořádat dějinné události podle jednotlivých časových období, seřadit je podle jejich významu pro rozvoj evropského společenství a charakterizovat rozhodující dějinné mezníky vývoje Evropy. Studenti se učí popsat a vysvětlit příčiny vzniku těchto významných událostí v dějinách Evropy a v rámci seminářů na toto téma diskutovat, vyhodnotit jejich význam pro rozvoj evropské civilizace a na konkrétních příkladech tento význam ilustrovat a analyzovat dopady těchto dějinných událostí v kontextu s celosvětovým vývojem lidské společnosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět seznamuje studenty s historickým vývojem evropských států od období pozdního pravěku a počátků evropského obyvatelstva až po současnost. Vzhledem ke zkrácené délce výuky v posledním ročníku studia v oboru Geovědní a montánní turismus je adekvátně upraven i rozsah přednášek v tomto předmětu. Jednotlivé tematické okruhy jsou zaměřeny na Evropu v pozdním pravěku, počátky evropského obyvatelstva, významné říše na území Evropy, vývoj jednotlivých států v různých částech Evropy od jejich počátků po současnost. Významná část přednášek je věnována období 20. století a Evropě po roce 1990.

Povinná literatura:

PAVLICA, T. (1999): Dějiny evropských států; skripta VŠB-TU Ostrava Kolektiv autorů (1995): Dějiny Evropy; odborná publikace, Praha Kolektiv autorů (1995): Dějiny evropské civilizace; odborná publikace, Praha HUBINGER, V., HONZÁK, F., POLIŠENSKÝ, J. (1985): Národy celého světa; odborná publikace; vydala Mladá fronta v edici Malé encyklopedie; 1. vydání, Praha

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů (1997-2000): Dějiny světa; osmnáctisvazkové vydání nakl. Larousse; (první překlad z francouzštiny), vydalo nakl. Svojtka a Vašut; Praha HARNA, J. FIŠER, R. (1995): Dějiny českých zemí I.; (Od pravěku do poloviny 18. století); odborná publikace; nakl. Fortuna, Praha

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.