541-0308 – Historiografie a etnografie regionu (HER)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuMgr. Věra Vahalíková
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0308/00 1999/2000 1999/2000
541-0308/01 1999/2000 2009/2010 5
541-0308/02 2004/2005 2017/2018 5
541-0308/03 2016/2017 5
541-0308/04 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historiografií a etnografií a jejím postavením v systému věd a společnosti. Studenti jsou vedeni k tomu, aby si osvojili základní znalosti historického vývoje etnických procesů v různých regionech naší země, dokázali charakterizovat tyto procesy a srovnávat navzájem mezi sebou, definovat podstatné rozdíly ve vývoji těchto procesů v jednotlivých oblastech naší země. Studenti jsou vedeni k tomu, aby na základě analýzy dokázali vysvětlit význam těchto etnických procesů nejen pro region, ve kterém vznikly a probíhaly, ale i ostatní regiony v naší zemi. Studenti musí být schopni vypíchnout ty procesy, zvyky a tradice, které svým významem překračují hranice regionu, ve kterém vznikly a ovlivňují a formují život celé naší společnosti. Studenti se také naučí zkoumat tyto procesy v rámci cvičení a terénního výzkumu s využitím odborné literatury a archivních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou historiografie a etnografie jako vědního oboru a vymezuje její postavení v systému věd a společnosti. Náplň přednášek je sestavena tak, aby studenti byli postupně seznámeni jak s obecnými základy a pojmy spojenými s etnografií, tak s konkrétními problémy – od historického vývoje etnických procesů v různých regionech našich zemí, jejich postupného formování a projevu až po jejich významný přínos pro vytvoření kulturního projevu celé naší společnosti. Nedílnou součástí předmětu je také práce s odbornou etnografickou a historiografickou literaturou, orientace v pramenných materiálech, etnografický terénní výzkum a práce s archivním materiálem, doplněné o exkurzní návštěvu vybraných regionů sev. Moravy s typickým etnografickým projevem.

Povinná literatura:

KUTNAR, F., MAREK, J. (1997): Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví; odborná publikace, Praha Kolektiv autorů (2002): Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská 10; odborná publikace, Strážnice HUBINGER, V., HONZÁK, F., POLIŠENSKÝ, J. (1985): Národy celého světa; odborná publikace; vydala Mladá fronta v edici Malé encyklopedie; 1. vydání, Praha

Doporučená literatura:

BUCHVALDEK, M. a kol. (1985): Dějiny pravěké Evropy; vysokoškolská učebnice; vyd. Státní pedagogické nakladatelství v edici Učebnice pro vysoké školy, Praha Kolektiv autorů (1987): Československá vlastivěda I Dějiny do r. 1781; odborná publikace; vyd. Academia, Praha KUČOVÁ, V., MATĚJ, M. (2007): Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-01-1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.