541-0313 – Environmentální informatika (EnvInf)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0313/01 1999/2000 2013/2014 4
541-0313/02 1999/2000 2009/2010 4
541-0313/03 1999/2000 2009/2010 5
541-0313/04 2004/2005 2009/2010 5
541-0313/05 2008/2009 2016/2017 5
541-0313/06 2008/2009 2018/2019 5
541-0313/07 2017/2018 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se současnými trendy zpracování zvláště environmetálních dat, pochopení odlišností obecných geo-dat od dat běžného života, a s nástroji nestandardních statistik.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá daty z oblasti environmentálních věd, zvláště s ohledem na specifika oproti klasickým obecným datům. Data analyzuje a kategorizuje s ohledem na jejich pozdější zpracování a prezentaci v informačních, zvláště geografických systémech. Klade důraz na matematický a statistický aparát pro jejich předzpracování a použití v IS. Zaměřuje se rovněž na data získaná dálkovým průzkumem Země, na význam logických operací s nimi, a na srovnávací databáze. Předmět se rovněž zabývá nejběžnějšími formáty dat přijímaných informačními systémy, jejich generování jako výstupů geostatistickými postupy a metodami strukturální analýzy.

Povinná literatura:

Homola, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2006-2008. Brookshear, J. G.: Informatika. Computer Press, Praha, 2013. Schejbal, C. - Homola, V. - Staněk, F.: Geoinformatika. ISBN 8096761188. PONT, Košice, 2004. Wróblewski, P.: Algoritmy: datové struktury a programovací techniky. ISBN 8025103439. Computer Press, Brno, 2004.

Doporučená literatura:

Jašek, R. - Lukáš, M.: Informatika ve veřejné správě. ISBN 8073181479. Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2003. Schejbal, C.: Geologická informatika. ISBN 8070782234. VŠB, Ostrava, 1992. Staněk, F. - Staňková, J.: Vytváření a realizace algoritmů. ISBN 8070785063. VŠB, Ostrava, 1998. Merta, A. - Mertová, D.: Anglicko-český slovník informatiky. ISBN 8021200006. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, 1988.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.