541-0467 – Praktické cvičení z vrtání (PCV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0467/01 1996/1997 2
541-0467/02 1999/2000 2005/2006 0
541-0467/03 2004/2005 2008/2009 0
541-0467/04 2016/2017 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studentům jsou v rámci praktického cvičení prezentovány některé vybrané druhy vrtných prací, při nichž si mohou ověřit, do jaké míry zvládli konkrétní učivo probírané v rámci přednášek, zda jsou schopni řešit jim zadané praktické úkoly v polních podmínkách a to jak při vrtání na vrtné soupravě, tak při stendovém výzkumu vrtných nástrojů v laboratořích. Studenti musí být schopni nalézt optimální postupy těchto prací a s pomocí vedoucího cvičení aplikovat své teoretické poznatky v praxi, volit optimální řešení zadaného problému. V neposlední řadě je cílem předmětu naučit studenty samostatně pracovat na konkrétních úkolech s využitím vrtné techniky, získaná naměřená data analyzovat a vyhodnocovat při sestavování geologického profilu (1. část cvičení) a stanovení optimálního režimu vrtání diamantových vrtných nástrojů (2. část cvičení).

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Předmět umožňuje studentům formou praktických měření v terénu získat odborné znalosti a zkušenosti v oblasti inženýrsko-geologických prací. Cvičení zahrnuje praktické vrtání hydraulickou pojízdnou vrtnou soupravou MVS v polních podmínkách v areálu VŠB-TU Ostrava – vrtání zemin spirálovými tyčemi, odběr vzorků zemin, zpracování geologického profilu a petrografický popis odebraných vzorků. Následná část praktického cvičení je zaměřena na praktické provádění stendového výzkumu diamantových vrtných nástrojů a stanovení jejich optimálního režimu ve vztahu k rozpojitelnosti různých typů hornin s využitím vrtného stendu na ul. dr. Malého – odloučené pracoviště Institutu geologického inženýrství. Závěrečný den je věnován zpracování naměřených údajů, jejich vyhodnocení a vypracování závěrečné zprávy.

Povinná literatura:

Müllerová, J. et al. (1982): Informace získávané z průzkumných vrtů a jejich zpracování. Skripta pro PGS, VŠB Ostrava Marschalko, M., Müllerová, J. (1999): Cvičení z inženýrské geologie. Skripta VŠB-TU Ostrava

Doporučená literatura:

Zeman, V. (1987): Hlubinné vrtání – I. díl – Základy projektování vrtů, rozpojitelnost hornin při vrtání, valivé vrtací nástroje, režim vrtání. Skripta VŠB Ostrava, Ediční středisko VŠB Ostrava

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.