541-0473 – Hydrogeochemie a vzorkování vod (HVV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0473/01 1999/2000 2009/2010 5
541-0473/02 2004/2005 2009/2010 5
541-0473/03 2005/2006 2017/2018 5
541-0473/04 2009/2010 5
541-0473/05 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hydrogeochemie a vzorkování vod je předmět, který poskytuje informace o základních vlastnostech vodných systémů, chemickém složení vod s ohledem na genezi, formu výskytu a vlastnosti jednotlivých složek. Posluchači se dále seznámí s výskytem, vlastnostmi a chováním polutantů ve vodách včetně základních metod jejich analytického stanovení.

Povinná literatura:

Pitter, P. (1999): Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT. (568 s.). ISBN 80-7080- 340-1.

Doporučená literatura:

Fľaková, R.,Ženišová, Z.,Seman, M.: Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2010. 166 s. ISBN 978-80-969342-8-7.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.