541-0478 – Exkurze z HG,IG,GF a vrtání (EHGIGV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0478/01 1996/1997 2009/2010 0
541-0478/02 1999/2000 2009/2010 0
541-0478/03 1999/2000 2
541-0478/04 2016/2017 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Praktická ukázka řešených problematik získaných ve výuce předmětů inženýrské geologie, hydrogeologie, vrtaní a geofyziky.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Exkurze probíhá formou návštěv lokalit podle harmonogramu, které jsou postupně zaměřeny na inženýrskogeologickou, hydrogeologickou, vrtařskou, geofyzikální problematiku. Na vybraných lokalitách studenti seznamují s metodikami měření, poznatky zapisují do terénního deníku. Studenti jsou povinni dbát bezpečnostních pokynů vedoucího exkurze nebo kompetentních zaměstnanců na exkurzních lokalitách.

Povinná literatura:

Mapy inženýrskogeologického rajonování Hydrogeologické mapy

Doporučená literatura:

Mapy inženýrskogeologického rajonování Hydrogeologické mapy

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.