541-0484 – Inženýrská geologie a hydrogeologie (IGHG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0484/01 1999/2000 2005/2006 7
541-0484/02 1999/2000 2009/2010 5
541-0484/03 1999/2000 2005/2006 7
541-0484/04 1999/2000 2009/2010 4
541-0484/05 1999/2000 2005/2006 4
541-0484/06 1999/2000 2005/2006 5
541-0484/07 1999/2000 2005/2006 4
541-0484/08 2001/2002 2009/2010 5
541-0484/09 1999/2000 4
541-0484/10 2004/2005 2009/2010 5
541-0484/11 2004/2005 2009/2010 5
541-0484/12 2004/2005 5
541-0484/13 2006/2007 2009/2010 4
541-0484/14 2006/2007 2013/2014 4
541-0484/15 2013/2014 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi inženýrské geologie a hydrogeologie, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech studovaného oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Postavení a úkoly hydrogeologie a inženýrské geologie v tvorbě a ochraně životního prostředí.Posouzení a hodnocení rizik vyplývající z geologického prostředí a antropogenní činnosti

Povinná literatura:

1. MARSCHALKO, M., MÜLLEROVÁ, J., IDES, D.: Inženýrská geologie - výukový CD-ROM, výukové multimediální texty. 2002 2. MARSCHALKO, M., MÜLLEROVÁ, J.: Cvičení z inženýrské geologie. 1. vyd. Skriptum VŠB- TU Ostrava. 1999, 94 s. ISBN: 8070786647. 3. PAŠEK, J., MATULA, M.: Inženýrská geologie I., II., Česká Matice Technická - Technický Průvodce č. 76, Praha, 1995.

Doporučená literatura:

1. MARSCHALKO, M., MÜLLEROVÁ, J., IDES, D.: Fond rozvoje vysokých škol, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Dostupné z: . 2. MATULA, M.: Geológia v územnom plánovaní a výstavbe. Vydanie prvé. Bratislava, Príroda a.s. pre Ministerstvo životného prostredia SR, 1995, 224+16s. ISBN 80-07-00771-7. 3. HOMOLA V., GRMELA A.: Hydrogeologie 1. a 2. část skriptum VŠB, ES 1991.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.