541-0490 – Speciální vrtné práce (SVP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0490/01 1999/2000 2009/2010 4
541-0490/02 1999/2000 2005/2006 4
541-0490/03 2004/2005 5
541-0490/04 2009/2010 5
541-0490/05 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s postupy vrtných operací speciálních vrtných prací. Studenti jsou seznámeni se specifickými vrtnými operacemi v různých podmínkách, jako jsou vrtné práce v podzemních prostorách, hloubení vrtů pro geotermální energii (vysoko i nízko potenciální energii), odvrtání a vystrojení sond pro uskladňování tekutých nebo plynných odpadů ve vhodném geologickém prostředí, vrty určené pro těžbu některých energetických surovin nebo specifické vrty ve stavebnictví, geotechnice a ve studnařství. Na základě získaných teoretických znalostí musí studenti tohoto předmětu dokázat vysvětlit principy realizace těchto speciálních vrtných prací a na praktických příkladech ilustrovat sféry jejich použití. Tyto znalosti musí umět aplikovat při praktických a výpočtových cvičeních, hledat optimální postupy řešení zadaných úkolů s využitím kategorizace a analýzy dostupných informací o dané problematice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Tento předmět podává základní přehled informací o speciálních vrtných operacích v nejrůznějších odvětvích od stavebnictví, přes energetiku a těžbu až po uskladňování tekutých či plynných odpadů ve vhodných geologických prostředích. Budou vysvětleny jednotlivé postupy vrtných operací pro dané specifické podmínky. Studenti budou rovněž upozorněni na různé moderní postupy v oblasti hloubení zejména hlubokých a velmi hlubokých vrtů jako je multilaterální, usměrněné či horizontální vrtání, dále využití technologie vinutých stupaček (Coil Tubing) nebo používání zařízení pro stanovování vrtných parametrů v reálném čase (MWD a LWD systémy) v kombinaci s ponornými motory. Součástí předmětu je i charakteristika některých technických a technologických prvků moderních vrtných souprav a jejich speciálních zařízení jako je přesun soupravy na pracovišti (skiding), zařízení pro podávání a zapouštění vrtných tyčí a pažnic do vrtu aj. Součástí předmětu je i exkurze do společnosti vyrábějící moderní těžké vrtné soupravy.

Povinná literatura:

ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – I. díl Technika pro provádění vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-0-3. ZEMAN, V.; PINKA, J.; KLEMPA, M.; STRUNA, J.: Technika a technologie vrtných prací – II. díl Základy technologie vrtných prací. Marionetti Press, Ostrava 2014. ISBN 978-80-905737-1-0. ROBELLO, S. G.: Downhole Drilling Tools – Theory and Practice for Engineers and Students. Gulf Publishing Company, Houston, Texas, 2007. ISBN 978-1-933762-13-5. KLEMPA, M.; ZEMAN, V.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie hlubinného vrtání – multimediální výukový text. Projekt FRVŠ č. 960/2011.

Doporučená literatura:

LYONS, W. C.: Air and Drilling Manual – Applications for Oil and Gas Recovery Wells and Geothermal Fluids Recovery Wells. Gulf Publishing, Houston, Texas, 2009. ISBN 978-0-12-370895-3. WILLOUGHBY, D. A.: Horizontal Directional Drilling – Utility and Pipeline Applications. The McGraw-Hill Companies, USA, 2005. ISBN 0-07-145473-x. PINKA, J., SIDOROVÁ, M., DUDLA, N. A.: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2009. ISBN 978-80-89284-28-3. PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. Vysokoškolská učebnice, Ediční středisko AMS, F BERG, TU v Košicích, 2006. ISBN 80-8073-625-1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.