541-0498 – Speciální inženýrská geologie (SIG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0498/01 1999/2000 2016/2017 4
541-0498/02 2005/2006 5
541-0498/03 2009/2010 5
541-0498/04 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu speciální inženýrská geologie je zejména pochopení hlavních principů, zásad a metodik inženýrskogeologického průzkumu pro různé druhy inženýrských objektů, jako jsou dopravní, vodní, podzemní stavby apod. Předmět umožňuje získat dovednosti metodik inženýrskogeologických průzkumů a jejich zhodnocení pro různé druhy staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Metodologie a legislativa projektování IG průzkumu. Komplexy metod a metodické postupy. Hodnocení IG poměrů pro územní plánování, pozemní a podzemní stavby, rekonstrukce a sanační opatření. Prognózy interakce mezi horninovým prostředím a základovou konstrukcí. Příčiny poruch na stavbách. Úkoly IG v ochraně životního prostředí-skládky odpadů, ochranné hráze, poddolovaná území.

Povinná literatura:

PAŠEK, J., MATULA, M. et al. (1995): Inženýrská geologie. díl II., Česká matice technická, Praha KNIGHT, M. J. et al. (1983): Engineering Geology, Hydrogeology, Enviromental Geology. Geol. Soc. of Australia, Sydney. WYLLIE, D. C. (1992): Foundations on rock. Spon, London. BELL, F. G. et al.(1992): Engineering in Rock Masses. Butterworth, Oxford. MARSCHALKO, M., MÜLLEROVÁ, J., IDES, D. (2003): Svahové deformace - výukové multimediální texty, Fond rozvoje vysokých škol, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, http://geologie.vsb.cz/svadef/.

Doporučená literatura:

BLYTH. F. G. H. (1984): A Geology for Engineers. Arnold, London. HULLA, J., TURČEK, P.(1998): Zakladanie stavieb. Jaga group, Bratislava. GIANI, P. G.(1992): Rock Slope Stability Analyssis. Balkema, Rotterdam. MATULA, M. (1995): Geológia v územnom plánovaní a výstavbe. Príroda, Bratislava.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.