541-0514 – Geoinformatika (GIF)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0514/01 1996/1997 2009/2010 4
541-0514/02 1999/2000 2009/2010 4
541-0514/03 2004/2005 2010/2011 5
541-0514/04 2005/2006 5
541-0514/05 2004/2005 2009/2010 5
541-0514/06 2009/2010 2018/2019 5
541-0514/07 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem první části předmětu je seznámit posluchače s postavením a významem informatiky ve vědách o Zemi a s matematickými základy řešení geoinformatických úloh, s nimiž se mohou setkat v jiných předmětech studia a v praxi. Hlavní důraz je položen na vysvětlení zásad výstavby informačních systémů v geovědách a jejich obecných vlastností. Druhá část předmětu se zabývá organizací geoinformačních služeb, dálkovým průzkumem Země, globálními polohovacími a navigačními satelitovými systémy a počítačovými sítěmi a učí, jak tyto pojmy chápat z teoretického i praktického hlediska.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Definice a základní pojmy (informace, informatika, informatizace). Postavení a význam informatiky ve vědách o Zemi. Matematické základy geoinformatiky. Zásady výstavby informačních systémů v geovědách. Datové struktury a databáze. Geologická dokumentografie. Geologická faktografie. Geografické informační systémy. Expertní systémy. Organizace geoinformačních služeb. Dálkový průzkum Země. Globální polohovací a navigační satelitové systémy. Počítačové sítě a Internet. Zákonné předpisy a normy.

Povinná literatura:

Schejbal, C., Homola, V., Staněk, F.: Geoinformatika. - Pont, Košice, 2004. http://geologie.vsb.cz/geoinformatika/

Doporučená literatura:

Rapant, P.: Úvod do geografických informačních systémů. VŠB - TU, Ostrava, 2002. (http://gis.vsb.cz/publikace/ugis) Rapant, P.: Geoinformační technologie. VŠB - TU, Ostrava, 2005. (http://gis.vsb.cz/publikace/git) Rapant, P.: Družicové polohové systémy. VŠB-TU Ostrava, 2002. (http://gis.vsb.cz/publikace/dns-gps)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.