541-0515 – Hydrogeologie a podzemní hydraulika (HPH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0515/00 1997/1998 1997/1998
541-0515/01 1996/1997 2009/2010 5
541-0515/02 2005/2006 2016/2017 6
541-0515/03 2012/2013 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základy hydrauliky proudění a akumulace podzemních vod v horninovém prostředí a základy hydrogeologie podzemních vod v aplikaci pro vodní hospodářství. Účelem předmětu je seznámit posluchače se základními předpoklady akumulace vod v horninovém prostředí, charakteristikami horninového i zvodněného prostředí, s metodami průzkumu vodních zdrojů, jejich hodnocením, s výpočty zásob vodních zdrojů a jejich jímáním. Nedílnou součástí je výuka zásad ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti prevence (včetně stávající legislativy) i reparace ohrožených zdrojů.

Povinná literatura:

Šráček O. , Kuchovský T (2003): Základy hydrogeologie, Skripta MU Brno Homola V., Grmela A. (1987) : Hydrogeologie. - I. díl. Skripta VŠB Ostrava. Homola V., Grmela A.(1991) : Geologie kapalin a plynů. - 2. část Hydrogeologie. - 2. díl. Skripta VŠB Ostrava. Homola V., Grmela A.: Cvičení z hydrogeologie.- 1.díl Skripta VŠB Ostrava, 1984

Doporučená literatura:

Mucha I., Šestakov V.M. : Hydraulika podzemných vód. ALFA/SNTL Praha, 1987. Pelikán V. a kol. (1988) : Hydrogeologická měření, SNTL- Nakl. tech. literatury Praha. Melioris L.,Mucha I.,Pospíšil : Podzemná voda - Metody výskumu a prieskumu. Alfa Bratislava/SNTL Praha.1986/1988

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.