541-0520 – Vtlačování tekutých odpadů vrty (VKO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0520/01 1999/2000 2008/2009 4
541-0520/02 2002/2003 2008/2009 2
541-0520/03 2005/2006 5
541-0520/04 2005/2006 2013/2014 3
541-0520/05 2009/2010 5
541-0520/06 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty - na základě analytické rozvahy posoudit možnosti uskladňování tekutých odpadů ve vybraných - vhodných propustných vrstvách. Na základě teoreticky získaných znalostí musí být studenti schopni provést roztřídění informací podle stupně důležitosti a navrhnout vhodný provoz zatláčecí stanice, zvláště pak se zohledněním vlivu jejího provozu na okolní životní prostředí. Posoudit význam informací a umět diferencovat mezi podstatnými a méně významnými. Poznatky pak umět aplikovat v dalším profesním růstu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Problematika řešení odpadového hospodářství. Úprava, skládkování a likvidace odpadů. Tekuté odpady –možnosti uskladňování tekutých odpadů v propustných vrstvách. Výběr vhodných druhů odpadů pro uskladňování. Využití stávajícího fondu sond. Projektování, výstavba a provoz zatláčecí stanice. Možné komplikace provozu. Vliv provozu na okolní životní prostředí.

Povinná literatura:

BUJOK, P.: Podzemní hydraulika (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1989 BUJOK, P., DORDA, P.: Základy těžby a vtlačování plynu. Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1995 BUJOK, P., MÜLLER, K., ZEMAN, V.: Výzkum vlastností kolektorských vrstev a sond na PZP. Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1985 BUJOK, P., BLAŽEJ, J.: Deponace tekutých odpadů v propustných vrstvách (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB Ostrava, 1994 MARASOVÁ, D., PINKA, J., BUJOK, P., KRIŠTÍN, Š.: Uskladnovanie tekutých odpadov v horninových štruktúrach. VŠ skripta, ISBN 80-88896-11-8, BERG fakulta, TU Košice PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. AMS, F BERG, TU Košice, 2006, ss. 227 ĎURICA, D., HOLÝ, M., SUK, M.: Člověk jako geologický činitel. Moravské zemské muzeum, Brno, 2008, ss. 177

Doporučená literatura:

KLEMPA, M.; ZEMAN, J.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie vrtných prací - multimediální text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. Dostupné: http://geologie.vsb.cz/TECHHLDOB/index.htm

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.