541-0547 – Přírodní a technogenní surovinové zdroje (PTSZ)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0547/00 1999/2000 1999/2000
541-0547/01 1997/1998 2009/2010 5
541-0547/02 2004/2005 6
541-0547/03 2017/2018 2017/2018 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání teoretických znalostí o genezi a využití přírodních a technogenních surovinových zdrojů. Pochopení vztahu mezi jejich genezí a kvalitou a praktická aplikace v terénu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Nerostná surovina, ložisko, přírodní zdroj. Faktory ovlivňující jejich význam. Význam nerostných surovin pro lidskou společnost. Mineralogické složení ložisek nerostných surovin. Druhy klasifikací přírodních zdrojů a ložisek nerostných surovin. Tvary ložiskových těles. Genetická klasifikace ložisek nerostných surovin. Průmyslové typy ložisek rudných. Průmyslové typy ložisek nerudných. Průmyslové typy ložisek palivoenergetických surovin. Ložiska hydrominerálních surovin a plynů. Hlavní typy technogenních nerostných surovin. Trendy využití palivoenergetických, rudných, nerudných a hydrominerálních surovin. Přehled nerostné surovinové základny České republiky. Přehled ložisek nerostných surovin České republiky důležitých jako montanistické objekty zajímavé z hlediska turistického ruchu. Osnova přednášek 1) Historie využití nerostů ve střední Evropě. 2) Vymezení pojmu ložisko a nerostná surovina, faktory ovlivňující jejich význam. Mineralogické a petrografické složení ložisek nerostných surovin. 3) Klasifikace ložisek nerostných surovin. 4) Geologické podmínky vzniku ložiskových koncentrací. 5-6) Geneze ložisek nerostných surovin (ložiska magmatická, pegmatitová, karbonatitová, greisenová, kontaktně metasomatická, hydrotermální, hydrotermálně sedimentární, hydrogenní, zvětrávací, sedimentární, metamorfní. 7-9) Základní průmyslové typy ložisek rudných, nerudných, palivoenergetických a hydrominerálních. 10) Hlavní světové nerostné surovinové zdroje, hlavní světoví producenti. 11-12) Stručný přehled nerostné surovinové základny České republiky. 13-14) Přehled ložisek nerostných surovin České republiky důležitých jako montanistické objekty zajímavé z hlediska turistického ruchu.

Povinná literatura:

1) Jirásek J., Sivek M., Láznička P.: Ložiska nerostů. Anagram, Ostrava, 2010. 2) Jirásek J., Vavro M.: Nerostné suroviny a jejich využití. MŠMT a VŠB - TU Ostrava, Ostrava, 2008. 3) Havelka J.: Ložiska a průmyslové typy nerostných surovin. VŠB Ostrava, 1993, 126 s. 4) Starý J. (ed.): Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny 2012: Statistické údaje do roku 2011. Česká geologická služba, Praha, 2012, 236 s.

Doporučená literatura:

1) Ročenky Mining Annual Review. Mining Journal, London. 2) Ročenky Mineral Commodity Summaries. U.S. Geological Survey. 3) Havelka J., Rozložník L.: Ložiska rud. SNTL, Praha, 1990, 392 s. 4) Dopita M., Havlena J., Pešek L.: Ložiska fosilních paliv. Praha, SNTL/ALFA, 1985, 264 s. 5) Kraus I., Kužvart M.: Ložiska nerud. Praha, SNTL/ALFA, 1987, 232 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.