541-0555 – Silikáty (S)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0555/01 1998/1999 2016/2017 6
541-0555/02 1998/1999 2009/2010 4
541-0555/03 2006/2007 5
541-0555/04 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je znalost fyzikálních a chemických vlastností silikátů, jako nejvýznamnější skupiny minerálů a pochopení jejich vazby na průmyslové aplikace. Významným cílem je schopnost syntézy získaných teoretických poznatků a jejich aplikace v procesech technologie silikátů. Posluchači dovedou popsat, posoudit a navrhnout optimální vlastnosti surovin a správně popsat výrobní procesy technologií silikátů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Smyslem předmětu je ozřejmit podstatu teorie technologie silikátů, ve smyslu dějů vysokoteplotní chemické a fázové rovnováhy. Teoretické znalosti jsou potom nezbytným základem pro pochopení dějů probíhajících v technologii výroby skla, keramiky a anorganických pojiv. Pozornost je věnována nerostným surovinám používaným při výrobě materiálů na bázi silikátů.

Povinná literatura:

HLAVÁČ, J.: Základy technologie silikátů. SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha, 1988. HANYKÝŘ, V., KUTZENDORFER, J.: Technologie keramiky. Vega s. r. o., Hradec Králové, 2002. KONTA, J.: Keramické a sklářské suroviny. Vydav. UK, Praha, 1982. GREGEROVÁ, M.: Petrografie technických hmot. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 139 s. ISBN 80-210-1427-.

Doporučená literatura:

CHVÁTAL, M. Úvod do systematické mineralogie. Silikátový svaz, Praha, 2005. SLAVÍK, F., NOVÁK, J., KOKTA, J. Mineralogie. Academia, Praha, 1974. PROVIS, J. L A J. STEPHANUS J. VAN DEVENTER. Geopolymers: structure, processing, properties and industrial applications. Boca Raton: CRC Press ; Oxford, 2009, xiv, 454 s. ISBN 978-1-4398-0970-9. HLAVÁČ, J.: The technology of glass and ceramics. Amsterdam: Elsevier, 1983, 431 s. ISBN 0-444-99688-5. RAMACHANDRAN, V a J BEAUDOIN. Handbook of analytical techniques in concrete science and technology: principles, techniques, and applications. Park Ridge: Noyes Publications, c2001, xxix, 964 s. ISBN 0-8155-1437-9. SAITO, Shinroku. Fine ceramics. New York: Elsevier, c1985, xxii, 352 s. ISBN 0-444-01193-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.