541-0580 – Geotermální energie (GE)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuIng. Michal Porzer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0580/01 2005/2006 4
541-0580/02 1998/1999 2008/2009 3
541-0580/03 2009/2010 2015/2016 4
541-0580/04 2016/2017 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými druhy geotermálních systémů a to od systémů hydrotermálních po systémy horkých suchých hornin. Teoretické poznatky pak umět aplikovat při navrhování výzkumů a vyhledávání těchto geotermálních zdrojů. V rámci cvičení pak zvládnout volbu technologií pro vysokoteplotní oblasti a dimenzování výstroje geotermálních vrtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Možnosti využití geotermální energie, druhy geotermálních systémů a metody využívání jejich energie, systémy hydrotermální, systémy geotlakové, systémy horkých suchých hornin, systémy magmatické, výzkum a metodika vyhledávání geotermálních systémů, výskyt a rozšíření geotermálních zdrojů v zahraničí a v ČR, geotermální energie a přírodní prostředí, vystrojení těžebních geotermálních vrtů, technika a technologie pro nízkoteplotní oblasti, ekonomické zhodnocení výkonnosti tepelných čerpadel.

Povinná literatura:

MYSLIL, V. Geotermální energie : ekologická energie z hlubin Země - současné možnosti využívání. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2007. 32 s. p. ISBN (Brož.) 1801-6898 ;. PETRÁŠ, D. A KOL.: Nízkoteplotní vytápění a obnovitelné zdroje energie, JAGA, Bratislava, 2008, ss. 207 CENK, M. A KOL.: Obnovitelné zdroje energie, FCC PUBLIC, Praha, 2001, ss. 208

Doporučená literatura:

DOBRA, E., PINKA, J.: Herliansky gejzír a prírodné bohatstvo v okolí. ELFA, Košice, 2004, ss. 103 KADRNOŽKA, J.: Globální oteplování Země, VUTIUM, Brno, 2008, ss. 467 PINKA, J., WITTENBERGER, G., ENGEL, J.: Dobývanie ložísk vrtmi. AMS, F BERG, TU Košice, 2006, ss. 227 BERANOVSKÝ, J., TRUXA, J. A KOL.: Alternativní energie pro váš dům. ERA, Brno, 2004, ss. 125 TYWONIAK, J.: Nízkoenergetické domy. Principy a příklady. Grada Publishing, Praha, 2005, ss. 193

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.