541-0584 – Geofyzikální přístrojová technika (GFPT)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0584/01 1998/1999 3
541-0584/02 2004/2005 2012/2013 2
541-0584/03 2016/2017 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout obsah předmětu podle anotace. Naučit se provádět základní gravimetrická, magnetometrická, geoelektrická, seismická, radiometrická a termická měření. .

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základní přístrojovou technikou, využívanou v jednotlivých skupinách metod i jednotlivých geofyzikálních metodách. U každé skupiny metod uvádí základní blokové schéma, konstrukční prvky. Uvádí i hlavní údaje o přístrojích využívaných v ČR i v zahraničí.

Povinná literatura:

Pašteka, V. a kol. (1989): Základné geofyzikálné aparatúry. Skripta, Univerzita Komenského, Bratislava, 276 s.

Doporučená literatura:

Knejzlík, J., Dlouhý L. (1988): Geofyzikální přístrojová technika. Skripta VŠB, Ostrava, 122 s..

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.