541-0590 – Metody sanace přírodních útvarů (MSPU)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0590/01 1998/1999 2009/2010 4
541-0590/02 1998/1999 2009/2010 4
541-0590/03 2007/2008 2018/2019 5
541-0590/04 2017/2018 5
541-0590/05 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se znalostmi metod sanace přírodních útvarů, které jim umožní pochopit obsahovou náplň předmětu tak, aby byli schopni je aplikovat v praktických činnostech studovaného oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Mezinárodní koncepce ochrany geologického prostředí. Příčiny a podmínky vzniku pozemních i podzemních přírodních tvarů – typologie. Metody průzkumu pro rozhodování o způsobu ochrany a sanace. Přehled sanačních metod, příklady.

Povinná literatura:

KUKAL, Z., POŠMOURNÝ, K.: Přírodní katastrofy a rizika: příspěvek geologie k ochraně lidí a krajiny před přírodními katastrofami. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2005. SUK, M.: Geologické faktory v ochraně životního prostředí: (úvod do geologické mesologie). Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. ISBN 80-7028-100-6. ONDRÁŠIK, R., RYBÁŘ, J.: Dynamická inžinierska geológia: Vysokoškolská učebnica pre Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1991, 267 s. ISBN 80-080-0366-9.

Doporučená literatura:

FRIEDL, K.: Chráněná území v České republice. Praha: Informatorium, 1991, 274 s. ISBN 8085368137. RUBÍN, J., BALATKA, B.: Atlas skalních, zemních a půdních tvarů. 1. vyd. Praha: Academia, 1986, 385 s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.