541-0592 – Výpočetní technika (VýpTech)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0592/01 1998/1999 2009/2010 5
541-0592/02 2002/2003 5
541-0592/03 2019/2020 3
541-0592/04 2017/2018 2017/2018 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Informovat o základních pojmech jak v hardware, tak i software v oblasti současné výpočetní techniky. Seznamovat především s použitelným technickým vybavením, se kterým se absolventi mohou setkat ve svém oboru v praxi, s principem vstupu a výstupu zvláště různých druhů grafických informací, a s metodami jejich zpracování počítačovém prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět informuje o základních pojmech jak v hardware, tak i software v oblasti současné výpočetní techniky. Nemá pevnou osnovu, protože je neustále inovován v souladu s rozvojem zvláště personální techniky. Seznamuje především s použitelným technickým vybavením, se kterým se absolventi mohou setkat ve svém oboru v praxi, s principem vstupu a výstupu zvláště různých druhů grafických informací, a s metodami jejich zpracování v počítačovém prostředí. Dobrá technická vybavenost katedry dovoluje i praktickou práci s většinou popisovaných zařízení. V oblasti software uvádí předmět minimální základy algoritmizace a principy programování ve vyšších programovacích jazycích.

Povinná literatura:

KALUŽA, J., KALUŽOVÁ, L., MAŇASOVÁ, Š.: Informatika. ISBN 8024807637. VŠB, Ostrava, 2005. MERTA, A., MERTOVÁ, D.: Anglicko-český slovník informatiky. ISBN 8021200006. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, 1988. STANĚK, F., STAŇKOVÁ, J.: Vytváření a realizace algoritmů. ISBN 8070785063. VŠB, Ostrava, 1998. HOMOLA, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2005-2009.

Doporučená literatura:

KALUŽA, J., KALUŽOVÁ, L., MAŇASOVÁ, Š.: Informatika. ISBN 8024807637. VŠB, Ostrava, 2005. MERTA, A., MERTOVÁ, D.: Anglicko-český slovník informatiky. ISBN 8021200006. Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, Praha, 1988. HOMOLA, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2005-2009.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.