541-0594 – Technické památky (TP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0594/01 1998/1999 2009/2010 0
541-0594/02 1998/1999 2
541-0594/03 2017/2018 2017/2018 2
541-0594/04 2019/2020 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studentům jsou v rámci exkurze prezentovány významné technické památky v Ostravě, zejména pak památky hornictví. Studenti musí být po absolvování této exkurze schopni definovat význam těchto památek pro region, ve kterém se nachází, dokázat pojmenovat a charakterizovat ty z nich, které jsou nejdůležitější, odlišit ty památky, které jsou pro daný region méně významné. Na vybraných příkladech památek hornictví pak ilustrovat jeho význam pro region. Získané poznatky by pak měli dokázat vyhodnotit a aplikovat při dalším studiu, zejména v předmětech tematicky blízkých náplni exkurze a postupně tak rozvíjet svoje znalosti. Studenti získají, kromě jiného, také schopnost organizovat akce podobného charakteru a praktikovat získané poznatky při své další odborné činnosti.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

V rámci exkurze jsou postupně navštěvovány lokality, které představují významné objekty technického charakteru, reprezentující různé oblasti lidské činnosti. Zvláštní důraz je věnován technickým objektům a muzeím, dokumentujícím hornickou a hutnickou tradici, objektům prohlášeným národní kulturní památkou. Významným bodem zájmu jsou také přírodní a geologické zajímavosti, které jsou pravidelnou součástí exkurzního plánu. Studenti si v průběhu exkurze vedou exkurzní deník, který slouží jako studijní materiál a jeden z podkladů při udělení zápočtu.

Povinná literatura:

MAZÁČ, J. (2003): Technické kulturní památky. Skripta HGF VŠB-TU Ostrava LEDNICKÝ, V. (2003): Zpřístupněné hornické technické památky v České republice, (monografie), vysokoškolská skripta, EkF VŠB-TU Ostrava KUČOVÁ, V., MATĚJ, M. (2007): Industriální soubory v Ostravě vybrané k nominaci na zápis do seznamu světového dědictví UNESCO. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ISBN 978-80-85034-01-1.

Doporučená literatura:

Obrazový atlas neobvyklých turistických cílů v České republice; vydal Klub českých turistů (Eurobeds), elektronická verze - http://www.eurobeds.cz, Praha 2003

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.