541-0605 – Projektování otvírky ložisek uhlovodíků (PO)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0605/01 1998/1999 2005/2006 4
541-0605/02 2005/2006 5
541-0605/03 2009/2010 2015/2016 5
541-0605/04 2016/2017 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi a způsoby optimální otvírky ložisek ropy a plynu a to zejména v návaznosti na racionální systémy rozmístění těžebních sond v souvislosti s výskytem různých typů režimu práce ložiska. Studenti získají základní znalosti, které jim umožní definovat jednotlivé použité technické prostředky a technologické postupy. Musí být schopni analyticky posoudit vstupní informace, utřídit je a diferencovat je na významné a nepodstatné. Tyto návyky pak uplatňovat i ve své další profesní činnosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsah předmětu, základní pojmy, oprávněnost nutnosti racionální otvírky ložisek uhlovodíků, základy jejího komplexního řešení, geologické podmínky otvírky, hydrodynamické podmínky otvírky, racionální systémy rozmístění sond na ložiscích s různými typy režimů, výpočty těžebních kapacit sond v závislosti na době těžby, vliv asymetrie hranic ložiska a anizotropie kolektoru na způsob rozmístění sond, vliv hydrodynamické nedokonalosti sond na jejich těžbu, aplikace metod udržování vrstevních tlaků, modelování otvírky ropných a plynových ložisek, ekonomika otvírky ložisek, komplexní metoda projektování způsobu otvírky ložisek, příklady komplexního projektování otvírky, pozorování a kontrola průběhu odtěžování ložisek, ochrana ložisek v průběhu těžby, ekologické aspekty těžby kapalných a plynných uhlovodíků.

Povinná literatura:

BUJOK, P., DORDA, O.: Základy těžby a vtlačování plynu. Skripta PGS, VŠB Ostrava 1995 HUČKO, L., BUJOK, P., KAŇA, J. (): Modelování činnosti PZP. Skripta PGS, VŠB Ostrava 1995 BUJOK, P., MULLER, K., ZEMAN, V.: Výzkum vlastností kolektorských vrstev a sond na PZP. Skripta PGS, VŠB Ostrava 1985 BUJOK, P. et al.: Projektování výstavby a provozu podzemních zásobníků plynu (vybrané kapitoly). Skripta PGS, VŠB Ostrava 1985 PINKA, J., SIDOROVÁ, M., DUDLA, N.A.: Vrtné súpravy a ich diagnostikovanie. EQUILIBRIA, Košice, 2009, ss. 176

Doporučená literatura:

KLEMPA, M.; ZEMAN, J.; BUJOK, P.; STRUNA, J.; PINKA, J.: Technika a technologie vrtných prací - multimediální text. Projekt FRVŠ č. 960/2011. Dostupné: http://geologie.vsb.cz/TECHHLDOB/index.htm

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.