541-0703 – Seminář k diplomové práci (SDP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0703/01 2015/2016 15
541-0703/02 2016/2017 2016/2017 24
541-0703/03 2016/2017 15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vytvoření a zajištění podmínek pro vypracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Náplní předmětu je vytvoření a zajištění podmínek pro vypracování diplomové práce, zvláště v případě, že je praktická činnost geologa uskutečňována v geologických organizacích, v terénu atp. Souborový seminář v rozsahu 2 hodin s prezentací formální stránky zpracované diplomové práce.

Povinná literatura:

Dle pokynů vedoucího.

Doporučená literatura:

HGF_SME_15_001:Pokyny pro zpracování závěrečných prací. Odborná literatura dle pokynů vedoucího.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.