541-0889 – Optimalizace průzkumu (OP)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuprof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0889/01 2001/2002 2010/2011 0
541-0889/02 2009/2010 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vybavit posluchače znalostmi, které mu umožní porozumět dané problematice natolik, aby byl schopen analyzovat její náplň, realizovat syntézu získaných informací a jejich hodnocení. Tento vědomostní základ umožní posluchači porovnávat výsledky syntéz a navrhovat směry a řešení optimalizace geologického průzkumu zejména ložisek nerostů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Obecné principy optimalizace. Základy teorie optimalizace. Optimalizace geologických činností na makroekonomické úrovni. Optimalizace činností na podnikové úrovni. Teorie a praxe rozhodování. Optimalizace průzkumného programu. Výběr cílových objektů. Optimalizace metodického komplexu. Optimalizace struktury průzkumného systému. Optimalizace technologického komplexu. Optimalizace průzkumného procesu.

Povinná literatura:

Schejbal, C.: Metodologie geologického průzkumu. Košice: Vienala, 2003 Sivek, M.: Ekonomika nerostných surovin. Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2007. 206 s. + CD-ROM Schejbal, C.: Optimalizace průzkumu. Ediční středisko VŠB-TU, Ostrava, 1996

Doporučená literatura:

Peters W.C.: Exploration and mining geology. 2nd edn., John Wiley, New York, 1987.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.