541-0890 – Modelování a hodnocení geologických těles (MH_GT_D)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0890/01 2001/2002 2010/2011 0
541-0890/02 2003/2004 10
541-0890/03 2003/2004 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se zabývá metodologií matematického zpracování dat v geovědách, základními vlastnostmi přírodních objektů a jejich modelováním, průzkumovou analýzou geodat, základy geostatistiky, interpolací funkce a učí, jak tyto pojmy chápat z teoretického i praktického hlediska. Studenti se seznámí se základními metodami získávání a analýzy geodat a osvojí si, jak lze tyto obecné postupy využít v jiných předmětech studia a v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět se zabývá metodologií matematického zpracování dat v geovědách, základními vlastnostmi přírodních objektů a jejich modelováním, průzkumovou analýzou geodat, studiem charakteru statistické distribuce geodat, základy geostatistiky, interpolací funkce při modelování vnitřních atributů geoobjektů a principy grafického modelování geoobjektů.

Povinná literatura:

Schejbal, C.: Matematická geologie. VŠB-TU Ostrava, 1994. Staněk, F.: Tvorba modelu ložiska uhlí a způsoby jeho hodnocení. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hornicko-geologická, monografie 14, 2005. Sylaby k přednáškám.

Doporučená literatura:

REMY, N., BOUCHER, A., WU, J.: Applied geostatistics with SGeMS: a user's guide. New York: Cambridge University Press, 2009.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.