541-0891 – Počítačová grafika v geovědách (PočGrafGv)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrství
Garant předmětuDoc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
541-0891/01 2001/2002 2010/2011 0
541-0891/02 2001/2002 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základy rastrové a vektorové počítačové grafiky. Technické a programové prostředky počítačové grafiky. Aplikační programové vybavení pro grafiku v geovědách (vytváření geologických řezů, geologických map, profilů vrtů, 3D zobrazení geologických těles atd.).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Základy rastrové a vektorové počítačové grafiky. Technické a programové prostředky počítačové grafiky. Aplikační programové vybavení pro grafiku v geovědách (vytváření geologických řezů, geologických map, profilů vrtů, 3D zobrazení geologických těles atd.).

Povinná literatura:

Navrátil, P.: Počítačová grafika a multimédia. ISBN 8086686776. Computer Media, Kralice na Hané, 2007. Žára, J. a kol.: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Brno, 2005. Homola, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2005-2013.

Doporučená literatura:

Murray, J.D.; van Ryper, W.: Encyklopedie grafických formátů. ISBN 8072260332. Computer Press, Praha, 1997. Kolář, J.: Geografické informační systémy . ISBN 8001026876. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003. Homola, V.: Učební texty na školním serveru. Dostupné na http://homel.vsb.cz/~hom50. Web VŠB, Ostrava, 2005-2013.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.